prof. dr hab. Katarzyna Grzybczyk

Wykształcenie:

 • 1992 r. – ukończony Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
 • 1994 r. – ukończenie Studiów Podyplomowych w Międzyuczelnianym Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 1998 r. – uzyskanie tytułu doktora nauk prawnych na WPiA UŚ

Od 1993 r. praca w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UŚ, obecnie na stanowisku adiunkta
Prowadzenie wykładów na studiach podyplomowych:

 • AE w Katowicach, Prawo i negocjacje w obrocie produktami kultury i sztuki
 • AE w Katowicach, Prawo własności intelektualnej. Ochrona dóbr kultury.
 • SGH w Warszawie, Prawo reklamy

Obszary zainteresowań: prawo cywilne, prawo autorskie, prawo reklamy, prawo prywatne międzynarodowe

Wybrane publikacje:

 • Ochrona sloganu, Przegląd Prawa Handlowego, 1997, nr 6, s. 26-29
 • Zagadnienie idei w prawie autorskim, Państwo i Prawo, 1997, z. 4, s. 26-37
 • Work made for hire w porównaniu z konstrukcjami prawa polskiego, Rejent, 1997, nr 4, s.101-133
 • Reklama jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 1997, nr 6, s. 22-26
 • Prawnoautorska ochrona postaci fikcyjnej, Monitor Prawniczy, 1997, nr 6, s. 4
 • Dzieło reklamowe i jego twórca, Warszawa 1999, 161 ss. – (Monografie Prawnicze)
 • Prawo właściwe dla autorskoprawnej umowy licencyjnej, Warszawa 2010, 224 ss.
 • Prawo reklamy, Kraków 2004, 209 ss.
 • Prawo reklamy, wyd. 2 popr. i uzup., Warszawa 2008. – 209 ss.
 • Komercyjne wykorzystanie dóbr niematerialnych (merchandising), [w:] Valeat aequitas. – Katowice : UŚl. 2000, s. 147-158
 • Świadczenie charakterystyczne w autorskoprawnej umowie licencyjnej, [w:] Prawo własności intelektualnej wczoraj, dziś i jutro. – Warszawa 2007, s. 141-162
 • Prawo właściwe dla umowy licencyjnej autorskiej w braku wyboru prawa, [w:] Europeizacja prawa prywatnego, (red.) M. Pazdan., W. Popiołek, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar, Warszawa 2008, s. 401-426

Mediacje:
Ukończony kurs na mediatora organizowany przez Polskie Centrum Mediacji w 2005 r. Po utworzeniu Ośrodka Mediacji na Wydziale Prawa UŚ w 2005 r. wpis na listę stałych mediatorów w Sądzie Okręgowym w Katowicach oraz na listę mediatorów w sprawach karnych. Dodatkowe kwalifikacje:

 • szkolenie „Court Management Mediation Model” z mediacji gospodarczych organizowanym przez  Polskie Centrum Mediacji Gospodarczych w 2005r.
 • „Specjalistyczne warsztaty mediacyjne” organizowane przez Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów w 2005r.
 • szkolenie dla mediatorów z zakresu prawa rodzinnego „ XXVII Szkoła Mediacji” organizowane przez Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów w 2006r.
 • szkolenie „Warsztaty Skutecznej Komunikacji” 2005r.

Od tamtej pory przeprowadzone ponad 100 mediacji w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego, gospodarczego, prawa pracy oraz w sporach zbiorowych.