Kontakt

Biuro Sądu:
Beata Śmiałkowska
Sekretarz Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych
Dane adresowe:
Polska Izba Informatyki
i Telekomunikacji
Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych
Aleje Jerozolimskie 136,
IX piętro
02-305 Warszawa
tel./fax: +48 22 625 73 23
e-mail: arbitraz@piit.org.pl
Numer konta: 65124061751111000045734520;
Bank Pekao SA Oddział w Warszawie