Włodzimierz Głowacki, radca prawny

Wykształcenie 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe

Arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych od 2003 r. Orzeka w sprawach dotyczących popularnych domen polskiego Internetu. Od lat prowadzi szkolenia dla radców prawnych z zakresu własności intelektualnej; prawo autorskie w procesie inwestycyjnym oraz prawo autorskie w obszarze IT. Członek Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej AIPPI. Założyciel i partner zarządzający kancelarią GWLEX Głowacki i Wspólnicy. Ponad 25 lat doświadczenia zawodowego m.in. jako doradca i reprezentant w sporach z zakresu prawa spółek
i papierów wartościowych, inwestycjach kapitałowych i infrastrukturalnych oraz w konstruowaniu i negocjacjach umów w obszarze IP oraz IT. Zasiadał w ponad 20 radach nadzorczych, w tym również spółek publicznych.
Przed Sądem Najwyższym uzyskał precedensowe rozstrzygnięcie dotyczące kręgu osób odpowiedzialnych
za naruszenie autorskich praw osobistych (zobacz).

Zainteresowania zawodowe

Hobbystycznie interesuję się także prawem sportowym. Już 10 lat kieruje pracami Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN.

Wybrane publikacje

  • „Nazwa domeny internetowej jako składnik przedsiębiorstwa; wybrane zagadnienia konstrukcyjne”, Domeny internetowe. Teoria i praktyka.
  • „Umowne zabezpieczenia finansowe polegające na przeniesieniu prawa do majątku wierzyciela: konstrukcja
    i rodzaje”, RPEIS

Artykuły popularnonaukowe