Witold Kosarewicz, radca prawny

Wykształcenie

1973-1978 Absolwent wydziału Prawa i Administracji UW. Ukończył studia z oceną bardzo dobrą.
1981-1983 Sad Wojewódzki w Warszawie, aplikacja sądowa Egzamin sędziowski z oceną dobrą
1983-1985 uzupełniająca aplikacja arbitrażowa (radcowska) Egzamin radcowski z oceną dobrą. Wpis na listę radców prawnych Nr WA2450, rocznik 1986

Doświadczenie zawodowe

1972-1984 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Naczelnik Wydziału Ogólnego Składek I O/Warszawa Kierowanie zespołem 54 osób (pięć referatów i cztery stanowiska samodzielne) z zadaniem ustalania podstaw wymiaru, obowiązku ubezpieczenia i ściągania składek na ubezpieczenie społeczne od wszystkich grup ubezpieczonych z terenu d. woj.warszawskiego
1985-1987 CENTRALNY ZWIĄZEK SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY ( BIURO PREZYDIALNE, NASTĘPNIE ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH) Radca Prawny: Legislacja (akty wewnętrzne CZSP, wzorce statutów i regulaminów spółdzielczych); Uczestniczenie w pracach nad nowelizacją prawa spółdzielczego pod kierunkiem dr W. Jastrzębskiego
1987-1989 PPIZ INTERPOLCOM
1986-1988 LSP Pracy MEDICA
1987-1988 POLCARGO sp. z o.o. Radca Prawny: Bezpośredni doradca prawny Prezesa Izby T. Kamińskiego; Uczestniczenie w pracach nad nową ustawą o spółkach z udziałem zagranicznym
1990-nadal Indywidualna Kancelaria Radcy Prawnego: Stała obsługa etatowa WSPBOiPM BUDOMET (budowa osiedli mieszkaniowych, remont Mostu Poniatowskiego, Pomnik Powstania Warszawkiego, Umschlagplatz), – do 31.12.1998, następnie CBN UNITRAIL – do 31.01.2000 oraz klientów indywidualnych oraz zleceniowa obsługa podmiotów gospodarczych; Od 1998 wyłączenie obsługi osób fizycznych z ograniczeniem się do zleceniowej obsługi dużych podmiotów gospodarczych
Działalność społeczna i samorządowa, obecnie koordynator radców prawnych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawa

Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie Kadencji 1987-1991, 1991-1995, 1995-1999, 1999-2003
Członek Krajowej Rady Radców Prawnych kadencji 1999-2003
Sądownictwo

Arbiter Krajowej Komisji Rewindykacyjnej 1995-1997
Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie 1997 – nadal