Robert Kroplewski, radca prawny

Wykształcenie

2000 – 2001 Uniwersytet Jagielloński: Międzyuczelniany Instytut Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej
specjalista d/s prawa konkurencji i ochrony konsumentów
specjalizacja trzeciego stopnia – drugie studia podyplomowe prawo konkurencji i ochrony konsumenta, z uwzględnieniem prawa sieci teleinformatycznych, umów zawieranych na odległość i klauzul abuzywnych, prawo autorskie i własności przemysłowej, w aspekcie prawa porównawczego z prawem Unii i konwencji międzynarodowych,
1999 Okręgowa Izba Radców Prawnych Gdańsk uzyskanie tytułu radcy prawnego
1996 – 1998 Okręgowa Izba Radców Prawnych Gdańsk aplikant radcowski
aplikacja radcowska
praktyka w sądach, prokuraturze, urzędach
seminarium z prawa unii europejskiej – wykłady prelegentów Oxford University
1994 – 1996 Uniwersytet Jagielloński Kraków Międzyuczelniany Instytut Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej:specjalista d/s ochrony własności intelektualnej
specjalizacja drugiego stopnia – studia podyplomowe
prawo autorskie, prawo prasowe i mediów, prawo antymonopolowe, nieuczciwej konkurencji, ochrony dóbr osobistych, znaków towarowych i firmowych, prawo komputerowe i sieci komputerowe
1988 – 1993 Uniwersytet Gdański Sopot Wydział Prawa i Administracji magister prawa
praca magisterska pt „Gwarancja bankowa” – analiza finansowych umów gwarancyjnych: gwarancji bankowej, akredytywy i inkasa dokumentowego, factoringu, forfaithingu, ubezpieczeń eksportowych
specjalizacja pierwszego stopnia – seminarium z prawa handlowego i prawa prywatnego międzynarodowego 1991-1993

Praktyka zawodowa

2001 – aktualnie Kancelaria Prawna Gdynia Głuszczak Januszczyk Kroplewski Spółka Partnerska. Wspólnik (partner) – radca prawny doradztwo w prawie inwestycji i obrotu gospodarczego, w zakresie krajowym i międzynarodowym
ochrona własności intelektualnej, techonologii i własności przemysłowej
prawo konurencji i ochrony konsumentów
prawo prasowe, mediów i sieci teleinformatycznych
prawo telekomunkacji
negocjacie i pomoc prawna w kontraktowaniu
zakładanie i obsługa firm
zastępstwo procesowe i w innych postepowaniach
1999 – aktualnie Kancelaria Radcy Prawnego Gdynia Roberta Kroplewskiego. Właściciel – radca prawny
1999 – 2000
ochrona własności intelektualnej i przemysłowej
doradztwo prawne w branży: komunikacja, sieci informatyczne i technologie
negocjacje i pomoc prawna w kontraktowaniu
zakładanie i obsługa firm
doradztwo prawno-inwestycyjne w zakresie obrotu krajowego oraz międzynarodowego
zastępstwo procesowe i w innych postepowaniach
2001 – aktualnie
pomoc prawna dla osób fizycznych
zastępstwo procesowe i w innych postępowaniach
1994 – 1998 Kancelaria Prawnicza „A-Lex” Gdynia Mikołaj Aleksandrowicz, doradca prawny
samodzielne stanowisko – zatrudnienie
prowadzenie i zorganizowanie biura ochrony własności intelektualnej – zakres prawo nieuczciwej konkurencji i ochrony konsumentów, antymonopolowe, autorskie, prasowe i mediów, znaków towarowych i nazw, transfery technologii ( np. know-how and show-how), prawo komputerowe i sieci teleinformatycznych, e-commerce
negocjowanie i formułowanie umów w obrocie gospodarczym
doradztwo prawno-inwestycyjne w zakresie obrotu krajowego i międzynarodowego
stosowanie prawa: cywilnego, handlowego, finansowego i gospodarczego
1993 – 1994 Biuro Brokera Finansowego – BBFs.c. Gdynia współwłaściciel
zorganizowanie bazy i prowadzenie pośrednictwa kapitałowego i źródeł finansowania
wypromowanie oraz wprowadzenie obrotu wierzytelnościami i factoringu na Wybrzeżu
prowadzenie doradztwa prawno-inwestycyjnego
1992 – 1993 Consultium Sp. z o.o. Gdynia, konsultant prawny
zatrudnienie w dziale prawnym
doradztwo prawne przy wdrożeniach krajowych i międzynarodowych systemów normalizacji i jakości, np. ISO 9000, ISO 9002
negocjowanie i formułowanie umów
stosowanie prawa cywilnego, gospodarczego, finansowego, a także autorskiego i patentowego