Paweł Żerański, radca prawny

r. pr. Paweł Żerański, LL.M.

Radca prawny (OIRP Warszawa), absolwent studiów podyplomowych LL. M. na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie.

WYKSZTAŁCENIE

Aplikacja radcowska – OIRP Warszawa

Studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Studia magisterskie na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych

Stypendium na Universität Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Studia podyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humboldta w Berlinie

JĘZYKI

Angielski – biegle, niemiecki – biegle, francuski – dobrze.

SPECJALIZACJA

Prawo cywilne i prawo własności intelektualnej (prawo autorskie, prawo własności przemysłowej, prawo nieuczciwej konkurencji).

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Paweł Żerański i Wspólnicy sp. k.

M. Furtek i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza (później przekształcona w – FKA Furtek, Komosa, Aleksandrowicz sp. k.)

Nörr Stiefenhofer Lutz sp. z o.o. Spiering sp. k. Kancelaria prawna

R. Olszewski, J. Tokarski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Spółka Komandytowa

Indywidualna Kancelaria Adwokacka Bonifacego Bąka

NIEKTÓRE PUBLIKACJE

Forma umów autorskich na tle zasady specyfikacji – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 14.09.2005 r. Glosa – Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach Nr 3/2007
Zakres dozwolonego użytku dostawcy usług internetowych w świetle art. 23 z ind. 1 prawa autorskiego w kontekście ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Monitor Prawniczy 20/2008
Granica rygoryzmu roszczeń czysto majątkowych w ochronie majątkowych praw autorskichPrzegląd Prawa Handlowego 8/2009
„Normalne korzystanie” z programów komputerowych przy świadczeniu usług finansowych i medialnych z użyciem systemów teleinformatycznych na tle europeizacji polskiego prawa ZNUJ PzWiOWI nr 107/2010
Płaszczyzna arbitrażowo-mediacyjna w postępowaniach o zatwierdzenie tabel, sporach związanych z ich stosowaniem i sporach związanych z zawarciem umów o reemisję w prawie autorskimPrzegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 04/2012
Podstawowe problemy regulacji zbiorowego zarządu w polskim prawie autorskim na tle systemu rozszerzonej licencjiPrzegląd Prawa Handlowego 6/2012
Odszkodowawcza odpowiedzialność cywilna dostawcy usług hostingowych za naruszenia praw własności intelektualnej w Internecie w prawie unijnym i polskim na tle prawnoporównawczymPrzegląd Prawa Handlowego 3/2013
Projekt zmian w prawie autorskim, czyli dreptanie w miejscuRzeczpospolita 6.11.2008
Strategia cyfryzacji telewizji z prawnego punktu widzeniaRzeczpospolita 30.12.2008
Czy nigdy nie wolno naśladować oznaczeń konkurentaGazeta Prawna 19.02.2009
Czy operator multipleksu powinien być wskazany w ustawie?Gazeta Prawna 2.4.2009
Czy wydawcy prasy mają roszczenia związane z wykorzystywaniem zawartości dzienników w Internecie?Gazeta Prawna 10.04.2009
Czy reklama może być czynem nieuczciwej konkurencjiGazeta Prawna 11.05.2009
Dlaczego działalność kancelarii prawnej nie zostanie zrewolucjonizowanaRzeczpospolita 30.05.2009
Prawo autorskie w Chinach i WietnamieCentrum Studiów Polska – Azja strona www 29.10.2009
Pasożytnictwo, czyli orka cudzym koniemRzeczpospolita 12.02.2010
Prawa własności intelektualnejGranty Europejskie nr 6(102) 06.2010
Efekt blokadyCIO Magazyn Dyrektorów IT 30.06.2010
Prawo autorskie: po liftinguRzeczpospolita 27.07.2010
Kiedy nie naruszamy praw MicrosoftuRzeczpospolita 10.12.2010
Co dalej z prawem autorskimRzeczpospolita 7.09.2011
Hosting: kto odpowiada za naruszenia prawaRzeczpospolita 30.03.2012
Czy ochrona czci nie kosztuje zbyt dużo?Rzeczpospolita 20.06.2012
Nowelizacja k.p.c., gdzie są furtki dla stronRzeczpospolita 12.09.2012
Niebezpieczny testament życiaRzeczpospolita 11.01.2013
Kto zapłaci bohaterowi ,,Sugar Mana”Rzeczpospolita 20.03.2013
Windykacja: czas na zmianyRzeczpospolita 26.07.2013

Lista niektórych wystąpień publicznych

8 marca 2017 r. audycja „Rozmowa dnia” w Radiu Warszawa dotycząca aspektów prawnych kradzieży zdjęć i możliwości dochodzenia wynagrodzenia za ukradzione zdjęcie.

29 lipca 2015 r. audycja „Rozmowa dnia” w Radiu Warszawa dotycząca przypadków i konsekwencji działania pracowników na szkodę pracodawców poprzez popełnianie czynów nieuczciwej konkurencji oraz tego, w jaki sposób pracodawca może tym sytuacjom częściowo zapobiec.

27 maja 2015 r. audycja „Rozmowa dnia” w Radiu Warszawa dotycząca tego, czym są organizacje zbiorowego zarządzania, w jaki sposób wpływają na obrót prawny w dziedzinie prawa autorskiego, oraz kiedy przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłaty ZAiKS.

29 kwietnia 2015 r. audycja „Rozmowa dnia” w Radiu Warszawa dotycząca aspektów prawnych umów w prawie autorskim oraz tego, w jaki sposób się je zawiera oraz jakie wynikają z tego korzyści.

28 stycznia 2015 r. audycja „Rozmowa dnia” w Radiu Warszawa dotycząca tego, jakie niebezpieczeństwa związane z prawami autorskimi czyhają na użytkowników Internetu, jak postępować w przypadku otrzymania wezwania do zapłaty związanego z korzystaniem z Internetu oraz co grozi w przypadku lekceważenia takich roszczeń.

17 grudnia 2014 r. audycja „Rozmowa dnia” w Radiu Warszawa dotycząca zmian wchodzących w życie 24 grudnia 2014 r. w przepisach dotyczących zakupów przez Internet oraz rozważył plusy i minusy wynikające z tych zmian dla konsumenta i dla przedsiębiorcy.

27. sierpnia 2014 r. Mec. audycja „Rozmowa dnia” w Radiu Warszawa dotycząca reżimu ochrony konsumenta podczas zawierania umowy na odległość (przez Internet) z uwzględnieniem nowej ustawy o prawach konsumenta.

30. lipca 2014 r. Mec. Paweł Żerański oraz apl. radcowski Michał Lelonek w ramach specjalizacji Michała Lelonka – prawa cudzoziemców – omówili w audycji „Rozmowa dnia” w Radiu Warszawa status cudzoziemców w Polsce z uwzględnieniem najnowszej nowelizacji ustawy o cudzoziemcach.

25. czerwiec 2014 r. audycja „Rozmowa dnia” w Radiu Warszawa dotycząca umowy franchisingu w zakresie jej konkretnych klauzul.

28. maja 2014 r. audycja „Rozmowa dnia” w Radiu Warszawa dotycząca celów i środków ochrony zabytków w Polsce oraz relacji prawa ochrony zabytków i prawa autorskiego.

30 kwietnia 2014 r. audycja „Rozmowa dnia” w Radiu Warszawa dotycząca specyfiki postępowania sądowoadministracyjnego na tle innych postępowań sądowych.

26 marca 2014 r. audycja „Rozmowa dnia” w Radiu Warszawa dotycząca specyfiki sporu procesowego wydawcy „Gazety Wyborczej” – Agora S.A. z poetą Jarosławem Markiem Rymkiewiczem.

26 lutego 2014 r. audycja „Rozmowa dnia” w Radiu Warszawa dotycząca charakteru prawnego parodii, pastiszu oraz memu i oceny ich zgodności z prawem.

30 października 2013 r. audycja „Rozmowa dnia” w Radiu Warszawa dotycząca kryteriów odróżniających leki, suplementy diety oraz kosmetyki, jak również tego, w jakiej formie i w jakim zakresie dopuszczalna jest reklama leków.

  24 lipca 2013 r. audycja „Rozmowa dnia” w Radiu Warszawa dotycząca pojęcia utworu architektonicznego, jak również tego, kto jest uważany za autora utworu architektonicznego oraz kwestii związanych z przenoszeniem autorskich praw majątkowych do utworu.

22 maja 2013 r. audycja „Rozmowa dnia” w Radiu Warszawa dotycząca tego, na czym polega czyn nieuczciwej konkurencji, w jaki sposób przedsiębiorca dotknięty czynem swego nieuczciwego konkurenta może dochodzić swych praw oraz jakie środki prawne może wykorzystać celem skutecznej obrony.

24 kwietnia 2013 r. audycja „Rozmowa dnia” w Radiu Warszawa dotycząca zakresu pojęcia franchising, essentialia negotii umowy, jak również dopuszczalnych sposobów zakończenia stosunku prawnego.

31 października 2012 r. audycja „Rozmowa dnia” w Radiu Warszawa dotycząca wykorzystywania cudzych treści w Internecie.

19 września 2012 r. audycja „Rozmowa dnia” w Radiu Warszawa dotycząca sposobów ochrony dobrego imienia oraz przykładów jego naruszeń, jak również tego, jak wyglądać powinny przeprosiny oraz w jaki sposób je wyegzekwować.

7 czerwca 2011 r. – audycja „Rozmowa dnia” w Radiu Warszawa dotycząca reklamy superlatywnej.