Radca prawny Marcin Maruta

Wykształcenie

1995-1998 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie (aplikacja radcowska)
1990-1994 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Prawa i Administracji)
Języki

j. angielski – biegła znajomość, z uwzględnieniem języka ekonomii i prawa

Przebieg pracy

od 1994 Firma Prawnicza Kuczek i Maruta Sp. j. Kancelaria Radców Prawnych (wspólnik)
1993 Pierwszy Polsko-Amerykański Bank S.A. (doradca prawny)
1993-1994 Instytut Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego
1992-1994 PROXY Ltd (konsultant)
Specjalizacja
Specjalista z zakresu prawa autorskiego i prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. prawa komputerowego (umowy licencyjne na oprogramowanie komputerowe, umowy wdrożeniowe zintegrowanych systemów informatycznych, outsourcing, zagadnienia specjalistyczne – podpis elektroniczny, świadczenie usług drogą elektroniczną, zagadnienia Internetu), prawa podatkowego w zakresie własności intelektualnej. Doradca licznych firm z sektora IT, w tym m.in. ComArch, ComputerLand, Hewlett Packard, Oracle, SAP. Ekspert podkomisji sejmowej opracowującej projekt ustawy o podpisie elektronicznym.

Przeprowadzone szkolenia:

Na rzecz firm szkoleniowych m.in.:
Software konferencje
Centrum Zamówień Publicznych
Centrum Promocji Informatyki
Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
Polskiego Towarzystwa Informatycznego
IDG Forum
Szkolenia specjalistyczne m.in. dla firm z sektora IT:
Hewlett Packard
ComputerLand
ComArch
SAP
Publikacje

Radca Prawny
Teleinfo
ComputerWord Polska
Internet Standard