Iwona Kuś, radca prawny

Wykształcenie
1995 – 2002 Biuro Komitetu Kinematografii – radca prawny
1994 -1995 aplikacja radcowska
1993 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Prawny, Wydział Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych – radca prawny. Reprezentowanie Ministra przed sądem cywilnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, praca nad dostosowaniem polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych do dyrektyw Unii Europejskiej.
1992-1993 praktyka sądowa
1990-1992 aplikacja sądowa
1985-1990 Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie.


Doświadczenie zawodowe
Bardzo dobra znajomość prawa autorskiego oraz problematyki prawa administracyjnego i ustaw określających ustrój i zakres działania organów administracji. Duża praktyka w zakresie legislacji, praca przy przygotowaniu projektów ustaw oraz aktów prawnych niższego rzędu.