Dorota Rzążewska, radca prawny, rzecznik patentowy

  • radca prawny od 1994;
  • ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
  • 1993 – ukończyła aplikację sędziowską w Sądzie Okręgowym w Warszawie,
  • 1994 – ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie,
  • 2002 – ukończyła aplikację rzecznikowską przy Krajowej Izbie Rzeczników Patentowych, Podyplomowe Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim:
  • 1998 – Prawo Autorskie,
  • 1999 – Prawo Konkurencji;
  • od 2001 roku – Studium Prawa Europejskiego w Instytucie Europejskim we współpracy z Akademią Prawa Europejskiego w Trewirze (w toku).
  • Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konkurencji (LIDC) i Okręgowej Izby Radców Prawnych, członek Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Specjalizuje się w ochronie własności przemysłowej, prawie: konkurencji, autorskim, reklamy, domen; zajmuje się doradztwem (opinie), umowami. Prowadzi sprawy sporne i sądowe, zajmuje się wykonywaniem prawa odnośnie własności intelektualnej przed prokuraturą i organami celnymi oraz mediacją.