Prof. dr hab. Wojciech J. Kocot

Wykształcenie:

 • 1987 – 1992 – Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
 • 1991 – 1992 – Uniwersytet w Edynburgu, stypendium na Wydziale Prawa
 • 1993 – 1995 – aplikacja sędziowska
 • 1995 – egzamin sędziowski i radcowski, wpis na listę radców prawnych
 • 1996 – wpisany na listę radców prawnych OIRP w Warszawie
 • styczeń – czerwiec 1996 – stypendium doktoranckie the British Council na Uniwersytecie w Cambridge
 • 1997 – doktorat na Wydziale Prawa, praca na temat: „Zawieranie umów międzynarodowej sprzedaży towarów według Konwencji Wiedeńskiej ONZ.”
 • 2005 – rozprawa habilitacyjna na temat „Wpływ Internetu na prawo umów”

Kariera zawodowa:

 • od 1992 – pracownik naukowy w Instytucie Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego (po 2019 Katedry Prawa Cywilnego Porównawczego)
 • 1992 – 1997 – asystent
 • 1997 – 2005 – adiunkt
 • od 2005 – profesor
 • 1997 – 2000 – „Klineman, Rose and Wolf – Poland” Sp. z o.o.
 • od 2000 – 2021 „Barylski T., Olszewski A., Brzozowski A., Kancelaria Prawnicza” Spółka Komandytowa
 • 1999 – 2000 – ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości w zakresie handlu elektronicznego
 • od 2003 – arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych Polskie Izby Informatyki i Telekomunikacji
 • od 2004 – arbiter Arbitrażu Centrum Mediacji i Arbitrażu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO)
 • od 2005 – arbiter Sądu Arbitrażowego przy  „Konfederacji Lewiatan”
 • od 2006 – profesor nadzwyczajny
 • od 2008   – Kierownik Katedry Prawa Cywilnego Porównawczego, WPiA UW
 • od 2011 r. – arbiter Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich
 • od 2015 – profesor tytularny

Języki obce:
angielski, hiszpański