prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński

Wykształcenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – magister prawa – 1961
Egzamin sędziowski – 1964
Studia podyplomowe na L.S.E. i w Oxfordzie (stypendysta British Council) Uniwersytet Columbia – Master of Law – 1973
Radca prawny od 1994
Języki
angielski, niemiecki

Specjalizacja
prawo cywilne, prawo handlowe, prawo gospodarce, prawo spółek, prawo bankowe, prawo własności intelektualnej, prawo antymonopolowe, prawo inwestycji zagranicznych, prawo U.E. Doświadczenie zawodowe

Profesor – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Visiting Professor – College of Europe w Brugii
Visiting Professor – Pennsylvania University, Filadelfia
Doradca – Drinker Biddle & Reath – 1989-1991
Doradca Ministra Finansów
Doradca Ministra Przekształceń Własnościowych
Doradca Ministra Gospodarki
Staż pracy w SK&S:
od założenia firmy, tj. od 1991 roku; Partner

Ważniejsze członkostwa

Komisja Kodyfikacyjna (obecna kadencja)
Rada Legislacyjna (były członek)
Polska Akademia Umiejętności

Publikacje
Autor ponad 200 prac naukowych z zakresu prawa cywilnego, handlowego, własności intelektualnej i prawa kolizyjnego, w tym współautor podstawowego w literaturze polskiej komentarza do kodeksu handlowego. Prof. S. Sołtysiński ogłosił ponad 40 prac za granicą w językach angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim i koreańskim.

Doświadczenie w zakresie arbitrażu
Udział w ponad 100 procesach arbitrażowych jako arbiter lub pełnomocnik. Nazwisko prof. Sołtysińskiego znajduje się na listach arbitrów Sądu Arbitrażowego przy KIG-u, American Arbitration Association oraz Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Austriackiej Federalnej Izbie Gospodarczej.

Inne

Profesor wizytujący (visiting professor) na Pennsylvania University (1975-1991)
Wykładowca na College of Europe (Brugge i Natolin) (1993-1996)