prof. dr hab. Ryszard Markiewicz

Wykształcenie

Uniwersytet Jagielloński , Wydział Prawa 1965-1969, mgr prawa
UJ, Wydział Prawa i Administracji 1976, dr praw
UJ, Wydział Prawa i Administracji 1984 , dr hab.
UJ, Wydział Prawa i Administracji 1992, profesor prawa

Przebieg pracy

1972-1980 – asystent
1981 – 1983 sekretarz Instytutu
1984 – 1990 zastępca dyrektora
1991 – 1993 dyrektor Instytutu
1993 – 1996 z-ca dyr. Instytutu
1996 – 1999 – dyrektor Instytutu
1999 – nadal – z-ca dyr. Instytutu
Członek International Association for the Advanement of Teaching and Research in Inntellectualn Property, Komisji Prawniczej PAU

Publikacje najważniejsze

Umowy licencyjne (1987)
Dzieło literackie i jego twórca w polskim prawie autorskim (1984)
Ochrona prac naukowych (1990)
Główne problemy prawa komputerowego , współaut. J.Barta (1993)
Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach prokrewnych, współaut. J.Barta, Z.Ćwiąkalski, M.Czajkowska- Dąbrowska, E.Traple (1995, 2001),
Prawo autorskie w Światowej Organizacji Handlu, współaut. J. Barta (1996)
Prawo autorskie. Przepisy, orzecznictwo, umowy międzynarodowe (1997)
Internet a prawo , współaut. J. Barta (1998)
Prawo autorskie , współaut. J. Barta (1998)
Prawo autorskie, Przepisy. Orzecznictwo. Umowy międzynarodowe. Wyd. III rozszerzone. (współaut. J. Barta) Wyd. ABC 1999
Ochrona danych osobowych. Komentarz. (współaut. J. Barta) Kraków 2001