prof. dr hab. Marcin Trzebiatowski rzecznik patentowy, radca prawny

Radca prawny i rzecznik patentowy (Kancelaria R+® Marcin Trzebiatowski Radca i Rzecznik Patentowy), profesor dr hab., pracownik nauk. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, arbiter w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz w Sądzie Arbitrażowym przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, biegły sądowy (w dziedzinie: prawo własności przemysłowej), prezes Instytutu Ekspertyz Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych w Gdańsku, autor wielu publikacji z zakresu krajowego i obcego prawa działalności gospodarczej, spółek, umów handlowych, konkurencji i reklamy, własności przemysłowej, zwłaszcza znaków towarowych, oraz prawa autorskiego, konsumenckiego, ogólnego prawa cywilnego i administracyjnego prawa procesowego, jak też prawa podatkowego.