Prof. dr hab. Ewa Nowińska

Wykształcenie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 1970 magister prawa
Sąd Wojewódzki w Krakowie – 1994 egzamin sędziowski
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 1981 doktor nauk prawnych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 1998 doktor habilitowany nauk prawnych
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie – 1999 wpis na listę radców prawnych
Języki
niemiecki, rosyjski, angielski

Członkostwo w organizacjach zawodowych:
Okręgowa Izba Radców Prawnych

Aktualny status zawodowy

Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Kierownik Zakładu Prawa Prasowego w Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Partner w Kancelarii Prawa Patentowego, Gospodarczego i Konkurencji Szwaja, du Vall & Nowińska w Krakowie.
Ilość lat pracy
na Uniwersytecie Jagiellońskim: 31
w Kancelarii: 3

Doświadczenia zawodowe

2002 do teraz – Kraków – Uniw. Jagielloński – dyrektor
1971 do teraz – Kraków – Uniw. Jagielloński – kierownik zakładu
1999 do teraz – Kraków – Kancelaria Szwaja, du Vall & Nowińska – partner
Jest autorką ponad 130 książek i artykułów, opublikowanych w Polsce i zagranicą.