dr Mariusz Zelek, adwokat

Adwokat, Senior Partner w GWALEGAL, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, członek Komisji Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, autor lub redaktor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu m.in. prawa własności intelektualnej i prawa Internetu w czasopismach polskich i zagranicznych, współautor komentarza do Kodeksu cywilnego (red. M. Gutowski, wyd. C.H. Beck).

Autor monografii pt. „Umowa o rejestrację domeny internetowej” (wyd. C.H. Beck 2015) nagrodzonej główną nagrodą w I edycji Konkursu im. prof. Zbigniewa Radwańskiego na najlepszą pracę doktorską z dziedziny prawa prywatnego. Za pracę tę otrzymał również wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej, ogłoszonym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 roku. Rozprawa doktorska została nadto uhonorowana wyróżnieniem w VIII edycji konkursu Dziennika – Gazeta Prawna „Złote Skrzydła” dla najlepszych młodych autorów książek specjalistycznych, w kategorii: Prawo gospodarcze.
Laureat IV edycji ogólnopolskiego konkursu „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2015” zorganizowanego przez Dziennik – Gazeta Prawna oraz Wydawnictwo Wolters Kluwer (6. miejsce w rankingu). Laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

Arbiter Wielkopolskiego Sądu Arbitrażowego. Arbiter IP Friendly – Przyspieszonej Procedury Spornej dla uczestników targów organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Zainteresowania koncentrują się wokół problematyki czynów niedozwolonych, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa własności intelektualnej oraz prawa Internetu, ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów domen internetowych.