dr Mariusz Kondrat

dr nauk prawnych, adwokat, europejski rzecznik patentowy, partner zarządzający kancelarii KONDRAT i Partnerzy

Studiował na Wydziale Prawa KUL oraz na Uniwersytecie w Amsterdamie, Oxfordzie i Leuven. Przez 8 lat pracował w Departamencie Prawa Europejskiego w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Przez 2 lata prowadził wykłady z prawa europejskiego na UKSW.

Od 20 lat zajmuje się tematami związanymi z prawem ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, prawem nowych technologii, life science, zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz prawem procesowym.

Autor wielu publikacji książkowych, w tym m.in. Znaki towarowe w internecie (Wydawnictwo ABC 2001),  Ochrona znaków towarowych przed naruszeniami (Oficyna 2008), pierwszego Komentarza do Ustawy prawo farmaceutyczne (Wolters Kluwer, 2009 i 2016), Reklama produktów leczniczych w Systemie Prawa Medycznego – Prawo Farmaceutyczne (C.H. Beck, 2019), Community design regulation (C.H. Beck, 2015), European Union Trade Mark regulation (C.H. Beck, 2015), Prawo suplementów diety (Wolters Kluwer, 2012).

Jest prawnikiem rekomendowanym przez szereg międzynarodowych rankingów prawniczych m.in. Legal 500 EMEA w dziedzinie Intellectual Property oraz Competition/antitrust, przez Managing Intellectual Property “IP Stars” w obszarze Trademark Protection and Patent Protection, przez Chambers Europe oraz World IP Review w obszarze Intellectual Property oraz przez World Trademark Review “WTR1000”.