dr Marcin Ożóg

rzecznik patentowy, adwokat, dr nauk o zarządzaniu (Uniwersytet Jagielloński, 2006) absolwent prawa (Uniwersytet Jagielloński, 2000), LL.M. in International and Comparative Law (Vrije Universiteit Brussels, 2003). Partner w TRILOKA Czarnik Ożóg Rzecznicy Patentowi sp.p. Pracownik naukowy Instytutu Allerhanda.

Moje prace poświęcone w szczególności zagadnieniom prawa znaków towarowych i domen internetowych:

  • M. Ożóg, Zmiana oznaczenia znaku towarowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2022, nr 3, s. 126-156
  • M. Ożóg, Znaki towarowe zawierające symbole religijne w orzecznictwie Urzędu Patentowego RP, Głos Prawa 2021, nr 1 (7), poz. 2, s. 12-106.
  • M. Ożóg, Wykaz towarów/usług znaku towarowego: wybrane zagadnienia budowy, formułowania i interpretacji [w:] T. Targosz, P. Podrecki, P. Kostański (red.), Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Wolters Kluwer 2017, s. 601-621
  • M. Ożóg, Karencja znaku towarowego w orzecznictwie Urzędu Patentowego RP i sądów administracyjnych, Glosa 2014, nr 1, s. 88-95.
  • M. Ożóg, Znak towarowy napoju alkoholowego, Prace z Prawa Własności Intelektualnej UJ 2012, z. 118, s. 77-95.
  • M. Ożóg, Internet Domain Name Registration [w:] E. Galewska, Z. Okoń, M. Ożóg, D. Szostek, M. Świerczyński, International Encyclopaedia of Laws. Cyber Law. Poland, Kluwer Law International 2011, s. 50-55, 79-100.
  • M. Ożóg, Pharmaceutical trademark practice in Poland, Journal of Intellectual Property Law & Practice 2010, s. 770-777.
  • M. Ożóg, Stalinskaya: an uneasy case of offensive trademark registration, Journal of Intellectual Property Law & Practice 2009, s. 360-364
  • M. Ożóg, Protecting international trademarks in Poland: recent developments, Journal of Intellectual Property Law & Practice 2009, s. 256-260
  • Z. Okoń, M. Ożóg, Trademark law [w:] A. Wiebe (red.) IT law in Poland, VerlagMedien und Recht, Wien 2008, s. 57-80, 81-96