dr Marcin Balicki

Adwokat, zawodowy pełnomocnik przed Europejskim Urzędem ds. Własności Intelektualnej, doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo własności intelektualnej (obrona na Wydziale Prawa i Administracji UJ), przewodniczący Sekcji Własności Intelektualnej w Instytucie Allerhanda, tzw. osoba bezstronna na liście Centrum Arbitrażu i Mediacji Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO List of Neutrals) oraz członek Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii. W latach 2018-2021 pracownik naukowy w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji UJ.

W 21. edycji Rankingu Kancelarii Prawniczych dziennika Rzeczpospolita otrzymał indywidualną rekomendację w kategorii prawo własności intelektualnej (I Dywizja).

Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii, w tym negocjowaniu umów licencyjnych, kontraktów dotyczących realizacji projektów technologicznych (m.in. systemy IT, IoT, automatyzacja przemysłu) oraz prowadzeniu sporów sądowych w tym obszarze m.in. naruszenia praw własności intelektualnej – praw ochronnych na znaki towarowe i praw autorskich.

Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej m.in. na temat ochrony znaków towarowych: „Własność intelektualna w branży gier wideo” (Warszawa 2023), „Press start to advertise – aspekty prawne reklam w branży gier wideo” (M. Namysłowska [red.] Reklama Aspekty prawne Nowe wyzwania, Warszawa 2022), „Wprowadzenie do zagadnienia używania znaku towarowego osoby trzeciej w scenografii gry wideo” (E. Całka i in. [red.], In varietate concordia Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Skubisza, Warszawa 2022), „Rejestracja adresu internetowego jako znaku towarowego” (I. Matusiak [red.], Domeny internetowe. Teoria i praktyka, Warszawa 2020).

Wykładowca na prowadzonych przez SGH studiach podyplomowych „FinTech – nowe zjawiska i technologie na rynku finansowym” oraz w Szkole IT &TMT („Ochrona oprogramowania komputerowego”, „Umowy w branży gier komputerowych”) organizowanych przez Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza. Wielokrotny prelegent na konferencjach i w programach szkoleniowych, między innymi dla branży gamedev (Pixel Connect, Game Industry Conference, Mastering the Game, Indie Games Booster).

Absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego prowadzonej przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Johannes Gutenberg – Universität w Moguncji oraz Ruprecht – Karls Universität w Heidelbergu, a także laureat utworzonej przez Uniwersytety Jagielloński i Wiedeński Szkoły Prawa Austriackiego.