dr Krystian Maciaszek

rzecznik patentowy, radca prawny

Od ponad piętnastu lat praktykuje stosowanie prawa własności intelektualnej w szczególności w zakresie ochrony znaków towarowych, ochrony prawa do firmy oraz zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji. Na przestrzeni reprezentował klientów w licznych sporach dotyczących domen internetowych przed wyspecjalizowanymi sądami polubownymi oraz sądami powszechnymi.

Jednocześnie reprezentował klientów w licznych innych sprawach dotyczących ochrony oznaczeń przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. W tych sprawach uczestniczył zajmował się problematyką konfuzji pomiędzy oznaczeniami, naruszenia renomy, pasożytnictwa, złej i dobrej wiary w używaniu lub zgłoszeniu oznaczenia do ochrony.

Swoje kompetencje rozwiał również na gruncie naukowym uzyskując tytuł doktora nauk prawnych. Swoją rozprawę doktorską poświecił wzorom przemysłowym. Jednocześnie publikuję w prasie prawniczej krajowej i zagranicznej komentarze dotyczące aktualnych problemów prawa własności intelektualnej. Obok wykonywania zawodu rzecznika patentowego wykonuje również zawód radcy prawnego.