dr hab. Marek Świerczyński

Adwokat, Adiunkt w Katedrze prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego WPiA UKSW. Współpracownik Kancelarii Baker&McKenzie, Kancelarii Kieszkowska Rutkowska Kolasiński oraz Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej WPAiE UWr. Specjalizuje się w wybranych zagadnieniach prawa nowych technologii, prawa farmaceutycznego oraz prawa własności intelektualnej. Ekspert legislacyjny.

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Jagielloński, 1995-2001– magister prawa
 • Uniwersytet Śląski, 2001-2005 – doktor nauk prawnych
 • Uniwersytet Śląski, 2014 – doktor habilitowany nauk prawnych

Najważniejsze dziedziny badawcze:

 • prawo cywilne,
 • prawo nowych technologii,
 • prawo własności intelektualnej,
 • prawo farmaceutyczne

Języki:
polski – ojczysty
angielski – biegle

Wybrane publikacje (łącznie ok. 50 pozycji):

 • Rozdziały o łącznikach, zobowiązaniach pozaumownych i umowach przewozu w Tomach 20a, 20b i 20c Systemu Prawa Prywatnego, „Prawo Prywatne Międzynarodowe” (red. M. Pazdan), Warszawa 2014 i 2015
 • „Naruszenie prawa własności intelektualnej w prawie prywatnym międzynarodowym, Warszawa 2013
 • „Prawo farmaceutyczne. Zagadnienia regulacyjne i cywilnoprawne” (Magdalena Krekora, Marek Świerczyński, Elżbieta Traple), Wolters Kluwer, Warszawa 2012 (wyd. 2)
 • „Poland, in: International Encyclopaedia of Laws: Cyber Law – Suppl. 30 (April 2011)” (Ewa Galewska, Zbigniew Okoń, Marcin Ożóg, Marek Świerczyński, Dariusz Szostek and Eliana Trybuchowska), edited by André Alen & David Haljan. Alphen aan den Rijn, NL: Kluwer Law International, 2011
 • „Prawo Internetu” (Paweł Podrecki, Zbigniew Okoń, Paweł Litwiński, Marek Świerczyński, Tomasz Targosz, Marcin Smycz, Dariusz Kasprzycki) (red. Paweł Podrecki) (Wyd. 2.), Warszawa 2007
 • „Prawo reklamy i promocji” (Elżbieta Traple, Joanna Adamczyk, Paweł Barta, Xawery Konarski, Wojciech Kulis, Paweł Litwiński, Zbigniew Okoń, Marcin Ożóg, Paweł Podrecki, Grzegorz Sibiga, Marek Świerczyński, Tomasz Targosz) (red. Elżbieta Traple), Warszawa 2007
 • „Delikty internetowe w prawie prywatnym międzynarodowym”, Kraków 2006