dr hab. Karol Dobrzeniecki

Jako teoretyk i filozof prawa zaangażowany w europejskie inicjatywy badawcze i popularyzatorskie w zakresie informatyki prawniczej i prawa technologii informacyjnych, takie jak m.in. LEFIS (Legal Framework for  Information Society), LAW&ICT Shared Virtual Campus. Prowadzi badania nad pluralizmem prawnym w środowisku Internetu, nowymi metodami  regulacji zachowań z wykorzystaniem narzędzi ICT oraz problemami własności intelektualnej w dobie „bezczasowego czasu” i elektronicznej „przestrzeni przepływów”. Utrzymuje kontakty naukowe z ośrodkami w Polsce, Europie, Chinach i Stanach Zjednoczonych.

Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Doktorat z filozoficznoprawnych aspektów regulacji Internetu obronił w 2007 r. Prowadzi na tej uczelni m.in.  wykład o prawie ochrony danych w ramach Podyplomowego Studium Bezpieczeństwa Sieci Komputerowych.

Jeden z polskich pionierów w badaniach nad prawem Internetu. Już jako student prawa zakłada w 2000 r. pierwsze w Polsce Studenckie Koło Naukowe Prawa Komputerowego, w ramach którego organizuje szereg inicjatyw badawczych i seminariów (www.sknpk.umk.pl).

Oprócz pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się również praktyką jako radca prawny. Od 2008 roku jego miejscem pracy zawodowej jest Kancelaria Prawna Dobrzenieccy w Toruniu specjalizująca się w prawie nowych technologii, ochrony własności intelektualnej, prawie ubezpieczeniowym, korporacyjnym i zamówieniach publicznych.

Rozwija pionierskie w Polsce badania na prawem chińskim  i rządami prawa w tym kraju w ramach Zespołu Badawczego „Dialog Unia Europejska – Chiny” powołanego na Uniwersytecie w Toruniu. Jest zaangażowany w projekty współpracy polskich uczelni z chińskimi wydziałami prawa.

Autor licznych artykułów w polskich i zagranicznych periodykach poświęconych m.in. prawu nowych technologii oraz przemianom prawa w społeczeństwie informacyjnym. Wiele uwagi poświęcał w nich różnym aspektom funkcjonowania domen internetowych. Najważniejsze publikacje książkowe to: Prawo a etos cyberprzestrzeni (2004), Lex informatica (2008).

W 2008 roku odbył kwerendę na Uniwersytecie Oxfordzkim sfinansowaną ze środków Fundacji im. Szyszkowskich pod kątem problematyki stosowania prawa w sytuacjach nadzwyczajnych, zarządzania kryzysowego, ze szczególnym uwzględnieniem cyberterroryzmu i innych zagrożeń globalnej infrastruktury teleinformatycznej.