Dr hab. Jakub Kępiński

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych, LL.M (CEU), radca prawny (OIRP Poznań), adiunkt na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego.

Wykształcenie Studia magisterskie i doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji UAM Studia w Niemczech na Uniwersytecie w Bambergu Studia w Holandii w Instytucie Assera w Hadze Studia podyplomowe na Central European Univeristy w Budapeszcie z zakresu Międzynarodowego Prawa Gospodarczego, w tym arbitrażu (tytuł LLM)

Studia prawa niemieckiego (Studium des Deutschen Rechts) na Wydziale Prawa i Administracji w Poznaniu (2013/14)

Stypendia na Europa Univeristät Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz w Instytucie prawa własności intelektualnej, prawa konkurencji i prawa podatkowego im. Maxa Plancka w Monachium

Języki Język angielski i niemiecki

Specjalizacja Prawo cywilne i prawo własności intelektualnej (prawo autorskie, prawo własności przemysłowej, prawa nieuczciwej konkurencji)

Publikacje Autor 2 monografii: „Wzór przemysłowy i jego ochrona w prawie polskim i wspólnotowym” (Wolters Kluwer, 2010) (nagrodzonej w konkursie Urzędu Patentowego) oraz „Wpływ prawa Unii Europejskiej na polskie prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży premiowanej” (C.H. Beck, 2019) Współautor 5 wydania „Komentarza do Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” Współautor 1 wydania „Systemu Prawa Prywatnego t. XV Prawo konkurencji” Współautor 1 wydania „Systemu Prawa Handlowego t. 3 Prawo własności przemysłowej” Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa własności intelektualnej (prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego). Współredaktor serii „Zarys Prawa Własności Intelektualnej” wydawanej przez Wydawnictwo C.H. Beck.

Praca naukowa W pracy naukowej zajmuje się obecnie przede wszystkim prawem własności przemysłowej oraz prawem nieuczciwej konkurencji. Był głównym wykonawcą grantu NCN „Zwalczanie nieuczciwej konkurencji w ustawodawstwie unijnymi oraz w ustawodawstwach wybranych państw członkowskich – Francji, Niemiec, Polski i Wielkiej Brytanii”. Na UAM prowadzi zajęcia z prawa cywilnego i wykłady z prawa własności intelektualnej dla studentów Erasmusa. Prowadzi też wykłady i szkolenia z prawa własności przemysłowej i nieuczciwej konkurencji.