dr hab. Arwid Mednis, radca prawny

Wykształcenie:
Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji 1983-1988

Języki:
Angielski, Francuski

Członkostwo w organizacjach zawodowych:
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Specjalizacja zawodowa:

ochrona danych osobowych,
prawo telekomunikacyjne,
cyberbezpieczeństwo,
sztuczna inteligencja,
dostęp do informacji publicznej.

Przebieg pracy zawodowej:

od 1988 – obecnie: Uniwersytet Warszawski, kierownik Zakładu Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji UW
1988-1990, Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, specjalista
1990-1991, Paryż, Jean Claude Coulon & Associes, prawnik
1991-1999, Warszawa, Gide Loyrette Nouel Polska Sp. z o.o., radca prawny: Doradztwo i obsługa prawna zagranicznych inwestorów w zakresie prawa inwestycji w Polsce,
1999 – 2017 Eversheds Sutherland
2017 – 2019 PwC Legal
2019 – obecnie: Kobylańska Lewoszewski Mednis sp. j.
Inne: W latach 1998-2000 Przewodniczący Komitetu do spraw Ochrony Danych Osobowych w Radzie Europy

Wybrane publikacje książkowe:

 • „Prawna ochrona danych osobowych”, wyd. SCHOLAR, Warszawa 1995
 • „Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz”, Wyd. Prawnicze 1999
 • „Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczej. Komentarz”, współaut. Joanna Noga-Bogomilska, Wyd. LexisNexis, 2003
 • „Konflikt interesów”, w: Etyka zawodów prawniczych. Etyka prawnicza”, pod red. H. Izdebskiego i P. Skuczyńskiego, LexisNexis 2006
 • „Prawo do prywatności a interes publiczny, Wolters Kluwer, 2006
 • „Ustawa o ochronie danych osobowych w orzecznictwie sądowym – konsekwencje dla praktyki gospodarczej”, w: Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania.”, pod red. G. Sibigi i X. Konarskiego, Wolters Kluwer business, 2007
 • „Administrator danych i podmiot przetwarzający dane na zlecenie – status prawny, zakres praw i obowiązków, problemy definicyjne” – w:  Ochrona danych osobowych  – skuteczność regulacji, (red. Grażyna Szpor), Municipium SA, Warszawa 2009, 
 • „Koncesja na roboty budowlane lub usługi a inne formy realizacji inwestycji publiczno-prywatnych” – współautorzy: Tomasz Korczyński, Agata Kozłowska, Kacper Kozłowski, Andrzej Nowaczek, Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska 2010
 • „Nowela listopadowa Prawa telekomunikacyjnego” – Piotr Brzeziński, Zbigniew Czarnik, Zuzanna Łaganowska, Arwid Mednis, Stanisław Piątek, Maciej Rogalski, Marlena Wach, wyd. Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2014
 • „Prywatność a jawność – bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość” (redakcja tomu oraz współautorstwo wyboru orzecznictwa z K. Gałęzowską) – wyd. C. H. Beck, Warszawa 2016
 • „RODO. Przewodnik dla adwokatów i aplikantów adwokackich” – red. Andrzej Zwara, Arwid Mednis, Maciej Pisz, C.H. Beck 2018
 • „Cyberbezpieczeństwo. Zarys wykładu” – współautorstwo, książka pod red. nauk. C. Banasińskiego, Wolters Kluwer 2018
 • „Prawo ochrony danych osobowych wobec profilowania osób fizycznych”, Presscom 2019
 • „Rozdział 15. Ochrona danych osobowych w systemie ochrony zdrowia. Zasady prowadzenia, udostępniania i archiwizowania dokumentacji medyczne”j, w: System prawa medycznego, Tom 3, Organizacja systemu ochrony zdrowia, C. H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2020
 • „Analiza ryzyka a powierzenie przetwarzania danych osobowych w kancelariach prawnych”, w: Analiza ryzyka i bezpieczeństwo danych w kancelariach prawnych [red. nauk. D. Lubasz], s. 101 – 109, Wolters Kluwer 2022
 • „Komentarz do art. 104-105c oraz 106b-106e Prawa bankowego”, w: A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Prawo bankowe. Komentarz, Wolters Kluwer 2022,
 • „Komentarz do art. 33-39 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy”, w: A. Mikos-Sitek, A. Nowak-Far, P. Zapadka, Prawo obrotu pieniężnego pod red. naukową. Wolters Kluwer 2023,