Adw. Piotr Nowaczyk

Arbiter, adwokat, mediator, były sędzia, Chartered Arbitrtator (C.Arb.), FIDIC accredited adjudicator
E-mail: pnowaczyk@salans.com

Przebieg kariery

 • 1976 – 1978 Sąd Rejonowy w Lesznie
 • 1978 – 1982 Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej
 • 1984-1990 Adwokat w Poznaniu
 • 1991 Law offices of S.G. Archibald, Paryż
 • 1991 Zakwalifikowany do służby dyplomatycznej i konsularnej MSZ w Warszawie
 • 1992 Jeantet et Associés, Paryż
 • Od 1992 Członek Canadian Bar Association
 • Od 1993 Adwokat w Paryżu
 • czerwiec-sierpień 1993 American Bar Association, Washington D.C.
 • Central and East European Imitative (CEELI) and International Legal Exchange Committee (ILEX) Internship Program
 • Od 1994 Adwokat w Warszawie
 • Od 1993-2015, SALANS, obecnie Dentons, partner, odpowiedzialny za arbitraż i praktykę w zakresie własności przemysłowej
 • 0d 2015 niezależny arbiter, mediator i rozjemca FIDIC.

Członkostwo

 • Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy przy Międzynarodowej Izbie Handlowej ICC w Paryżu (2003-2015),
 • Adwokatura paryska,
 • Adwokatura warszawska,
 • Swiss Arbitration Association,
 • Chartered Institute of Arbitrators, Londyn
 • ICC European Arbitration Group,
 • Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego.
 • International Bar Association,
 • Studenckie Stowarzyszenie Przyjaciół ONZ, członek honorowy,
 • Vereinigung International Mehrfach Zugelassener Anwälte, Wiedeń,
 • Law Society of England & Wales,
 • Associazione di Diritto Internationale Privato, Lugano, członek honorowy,
 • International Trademark Association (INTA).

Wpisany na listę arbitrów

 • Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, 1998
 • ICC Polski Komitet Narodowy, 1998
 • International Arbitral Center of the Austrian Federal Economic Chamber, Vienna (VIAC), 1998
 • World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center, Geneva, WIPO, 2004
 • Sąd Polubowny przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, 2004
 • Sąd Polubowny przy Związku Banków Polskich, 2004
 • International Court of Arbitration at the Chamber of Commerce of the Kyrgyz Republic, 2004
 • INTA International Panel of Neutrals, (IPON), New York, 2005
 • Australian Centre for International Commercial Arbitration, (ACICA), Sydney, 2005,
 • Sąd Polubowny przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych (Lewiatan), 2005,
 • International Centre for Dispute Resolution (ICDR), Dublin, 2005,
 • Sąd Polubowny przy Niemiecko-Polskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, 2005,
 • International Commercial Arbitration Court at the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry (ICAC), Kyiv, 2005,
 • Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration, (KLRCA), Malaysia, 2005,
 • Belgian Center for Arbitration and Mediation, (CEPANI), Brussels, 2005,
 • International Commercial Arbitration Court at the Chamber of Commerce & Industry of the Republic of Moldova, (CACI), Chisinau, 2005,
 • Court of International Commercial Arbitration attached to the Chamber of Commerce and Industry of Romania, (CCIR), Bucharest, 2006,
 • Singapore International Arbitration Centre (SIAC), 2006,
 • The Cairo Regional Centre for International Commercial Arbitration (CRCICA), Egypt, 2006,
 • Arbitration Court attached to the Economic Chamber of the Czech Republic and Agricultural Chamber of the Czech Republic (CAC), Prague, 2006,
 • Arbitration Court attached to the Hungarian Chamber of Commerce and Industry, (HCCI), Budapest, 2006,
 • Dubai International Arbitration Centre (DIAC), United Arab Emirates, 2006,
 • Permanent Court of Arbitration attached to the Chamber of Commerce and Industry of Slovenia, (PCA), Ljubljana, 2007,
 • Tribunal Arbitral du Sport (TAS/CAS), Lausanne, 2008,
 • Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC), 2008,
 • Korean Commercial Arbitration Board (KCAB), Seoul, 2008,
 • Kazakhstan International Arbitrage (KIA), Alma-Ata, 2008,
 • Vilnius Court of International Arbitration (VCIA), Vilnius, 2008,
 • China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC), Beijing, 2008,
 • Arbitration Court at the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry (BCCI), Sofia, 2008,
 • Teheran Regional Arbitration Centre (TRAC), Iran, 2008,
 • CAS, UEFA EURO 2008 Ad hoc Division of the Court of Arbitration for Sport (Austria, Switzerland);
 • Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, Nowy Tomyśl, 2009,
 • International Commercial Arbitration Court at the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation (ICAC), Moscow, 2009,
 • Maritime Arbitration Commission at the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation, (MCAC), Moscow, 2009,
 • International Arbitration Court at the Belarusian Chamber of Commerce and Industry, (BCCI), Minsk, 2009,
 • Stały Sąd Polubowny przy Fundacji Adwokatury Polskiej, Warszawa, 2009,
 • Netherlands Arbitration Institute (NAI), Rotterdam, 2010,
 • Global InterMediation, PLLC, Washington D.C. 2010,
 • Foreign Trade Court of Arbitration at the Serbian Chamber of Commerce, (SCC), Belgrade, 2010,
 • The Japan Commercial Arbitration Association, (JCAA), Tokyo, 2010,
 • The Indian Technology Mediation & Arbitration Centre (ITMAC), New Delhi, 2010,
 • Arbitration Court at the Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Armenia, Erevan, 2010,
 • Permanent Arbitration Court at the Croatian Chamber of Economy (PACCCE), Zagreb, 2010,
 • Sąd Arbitrażowy Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski, Poznań, 2011,
 • Panel of Chartered Arbitrators (CIArb), London, 2011,
 • Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR), – Court of Arbitration at the Consulting Engineers and Expert Association, 2011,
 • Gospodarczy Sąd Arbitrażowy przy Wielkopolskiej Izbie Budownictwa, Poznań, 2011,
 • Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, 2011,
 • Court of Arbitration of the Autonomous Republic of Adjara, Batumi, Georgia, 2011,
 • Sąd Polubowny przy Izbie Przemysłowo-Handlowej, Kraków, 2011,
 • Sąd Arbitrażowy przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, 2011,
 • Sąd Polubowny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, 2011,
 • Sąd Arbitrażowy przy Poliskim Komitecie Olimpijskim, 2012
 • Sąd Arbitrażowy ds. Energetyki przy Izbie Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, 2012,
 • Sąd Arbitrażowy Pomorza Zachodniego, Szczecin, 2012,
 • Arbitration Association Brunei Darussalam (AABD), Darussalam Brunei, 2012,
 • The Danish Institute of Arbitration (DIA) – International Dispute Resolution Committee, 2012,
 • Bahrain Chamber for Dispute Resolution, Bahrain, 2012
 • CAS, UEFA EURO 2012 Ad hoc Division, 2012 (Poland, Ukraine),
 • Sąd Polubowny przy Krajowej Izbie Sportu, 2012,
 • South China International Economic and Trade Arbitration Commission / Shenzhen Court of International Arbitration, 2012,
 • Cписок арбитров Третейского суда при Автономной некоммерческой организации «Независимая Арбитражная Палата», Moskwa, 2013,
 • Joint Panel of Presiding Arbitrators for the Optional Arbitration Clause for Use in Contracts in U.S.A. – Russian Trade Investment 1992, Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce, 2013,
 • Третейский суд для разрешения экономических споров при Калининградской торгово-промышленной палате. Kaliningrad, 2013,
 • Energy Arbitrators List (EAL) – ICDR/AAA, 2013,
 • Chinese European Arbitration Centre, CEAC, Hamburg, 2013,
 • The International Court of Arbitration at the Polish Chamber of Maritime Commerce in Gdynia, 2014,
 • The Arbitration Court at the Deutsch-Rumänische Industrie- und Handelskammer, Bukareszt, 2014,
 • Azerbaijan Arbitration and Mediation Centre, Baku, 2014,
 • CIETAC Hong Kong Arbitration Center, 2014,
 • Podkarpacki Stały Sąd Polubowny – Arbitrażowy, Rzeszów, 2014,
 • Russian Arbitration Association, Moskwa, 2014,
 • Thai Arbitration Institute, Bangkok, 2014,
 • The Arbitration Court of Estonian Chamber of Commerce and Industry, Tallinn, 2014,
 • Georgian International Arbitration Centre (GIAC), Tbilisi, 2014,
 • Mazowieckie Centrum Arbitrażu i Mediacji, 2015,
 • The Shanghai International Economic and Trade Arbitration Commission (Shanghai International Arbitration Center), 2015,
 • Chartered Institute of Arbitrators Faculty List and Presidential Panel, CIArb, London, 2015,
 • Forum for International Conciliation and Arbitration (FICA), Oxford, U.K., 2015,
 • Pacific International Arbitration Center (PIAC), Ho Chi Minh City, Viet Nam, 2015,
 • Beijing Arbitration Commission, Beijing International Arbitration Center, 2015,
 • CAS UEFA EURO 2016 Ad hoc Division, France, 2016,
 • CPR Panel of Distinguished Neutrals (International Institute for Conflict Prevention and Resolution), New York, 2016,
 • Permanent Court of Arbitration attached to the Economic Chamber of Macedonia, Skopje, 2016,
 • Permanent Tribunal of Arbitration at the Kosovo Chamber of Commerce, Pristina, 2016,
 • Center of Arbitration of the National Chamber of Entrepreneurs of Kazakhstan “Atameken”, Astana,
 • The Mediation and Conciliation Network (MCN), New Delhi, India, 2017,
 • KLRAC Domain Name Dispute Resolution Panel, Kuala Lumpur, Malaysia, 2017,
 • Asian International Arbitration Centre, Kuala Lumpur, (AIAC/KLRAC), 2018,
 • CAS Ad hoc Division for the FIFA World Cup 2018,
 • Russian Arbitration Center at the Russian Institute of Modern Arbitration (RIMA), 2019,
 • Caspian Arbitration Society (CAS), 2019,
 • Chinese European Arbitration Centre (CEAC), Hamburg, 2019,
 • Bucarest International Arbitration Court (BIAC), Bucarest, 2019,
 • Panel of Arbitrators for International and Investment Disputes of the Arbitration Centre at the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs (RSPP), 2020,
 • Wielkopolski Sąd Arbitrażowy, Poznań, 2021,
 • UK Adjudicators Dispute Board Panel, 2022,
 • Dispute Appointment Services in Coronavirus Commercial Rent Arbitrations, 2022,
 • Abu Dhabi Global Market Arbitration Centre – Arbitrators Panel, 2022,
 • Saudi Center for Commercial Arbitration, 2023,
 • Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Arbitraż i Mediacja, Nowy Tomyśl, 2023,
 • Sąd Arbitrażowy przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej, Poznań, 2023
 • Sąd Arbitrażowy przy Izbach i Organizacjach Gospodarczych Wielkopolski, Poznań, 2023,
 • the Romanian Chapter of the esteemed European Court of Arbitration (ECA), 2023,
 • Tashkent International Arbitration Centre (TIAC), Tashkent, Uzbekistan, 2023,
 • South China International Arbitration Center (HK) (the SCIAHK), Hong Kong, 2023. 

Wpisany na listy mediatorów:

 • Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, 1998,
 • The Hong Kong Mediation Council, 2003,
 • Business Mediation Center, Warsaw, Poland, 2003,
 • WIPO Domain Name Panelists, Geneva, October 2004,
 • International Trademark Association (INTA), International Panel of Neutrals, N.Y., 2005,
 • Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 2005,
 • WIPO International Mediation Interest Group, Genewa, 2009,
 • Global InterMediation, PLLC, Washington D.C. 2010,
 • Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych, Warszawa, 2011,
 • ADR and UDRP Panelists (Czech Arbitration Court), Praga, 2011,
 • Centrum Mediacji przy Stowarzyszeniu Inżynierów, Doradców i Konsultantów (SIDiR), 2011,
 • SICA-FICA, European Branch, Chartered Institute, UK, 2023,
 • Mazowieckie Centrum Arbitrażu i Mediacji, 2015,
 • Centrum Arbitrażu i Mediacji Lewiatan, 2015,
 • Forum for International Conciliation and Arbitration (FICA), Oxford 2015
 • Fédération Internationale de Ingénieurs Consultants (FIDIC), Genewa, 2015,
 • Sąd Okręgowy, Warszawa, 2016,
 • CPR Panel of Distinguished Neutrals (International Institute for Conflict Prevention and Resolution), Nowy Jork, 2016,
 • The Mediation and Conciliation Network (MCN), New Delhi, India, 2017,
 • Sąd Okręgowy, Bydgoszcz, 2018,
 • Sąd Okręgowy, Olsztyn, 2018,
 • Sąd Okręgowy, Płock, 2018,
 • FIDIC President’s List of Approved Adjudicator, Genewa, 2021,
 • UK Adjudicators Dispute Board Panel, 2022,
 • International Commercial Arbitration Court at the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry, Kijów, 2023,
 • Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Warszawa, 2024,
 • Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Warszawie, 2024.

Szkolenia w zakresie arbitrażu i mediacji

 • „Mediation and Conflict Prevention workshop” zorganizowany w Sydney, Australia, przez The Hong Kong Mediation Council, 2002.
 • WIPO Workshop for Arbitrators zorganizowany przez WIPO Arbitration and Mediation Center Genewa, październik 2003.
 • WIPO Domain Name Panelists Meeting, październik 2004.
 • INTA Advanced Mediation CLE Program, San Diego, Kalifornia, 2005.
 • WIPO International ADR Workshop „Divining Consensus on Key UDPR Issues”, Mock Trademark Arbitration, USA.
 • ICDR International Arbitrators Symposium, Advanced Case Management Issues, Praga, 2005,
 • Cross Examination Skills Training in Arbitration, Hofstra Law School, Paryż, 2008,
 • 8th International Mediation Interest Group Meeting at WIPO, Genewa, 2009,
 • How to Effectively Resolve International Commercial Disputes through Mediation and Arbitration (UIA), Damaszek, 2010,
 • 5th Meeting of ADR and UDRP Panelists (Czech Arbitration Court), Praga, 2011,
 • Training for Trainers (International commercial arbitration), SICA-FICA, The European Branch, Chartered Institute of Arbitrators, Warszawa, 2013,
 • FIDIC Contracts Total Immersion Training Programme, Dublin, 2013,
 • FIDIC Adjudicators Assessment Programme, Dubai, 16-18.09.2015,
 • Training for Examiners (International commercial arbitration), SICA-FICA, The European Branch, and Chartered Institute of Arbitrators, Amsterdam, 2015,
 • Zaawansowane Szkolenie Mediatorów (Mediacja w sprawach gospodarczych), CAM Lewiatan, Warszawa, 10-11.12.2018,
 • FIDIC President’s List online Top-Up Training Programme, 2021,
 • Walidacja profesjonalnych mediatorów, CAM Lewiatan, Warszawa, 2023.

Dodatkowe doświadczenia i rekomendacje

 • Około 2.000 spraw rozpoznanych w trakcie pełnienia obowiązków sędziowskich, z tego 20-25% zakończonych ugodą.
 • Drugi wyrok arbitrażowy wydany w Polsce w sprawie domeny internetowej.
 • Nominowany do listy „The World’s Leading Lawyers in the field of litigation and arbitration” przez Chambers Global.
 • Rekomendowany przez Legalease (European Legal Experts Catalogue, od 2001), Global Chambers Report i Practical Law Company; jako ekspert w dziedzinach: court dispute resolution, mediation and arbitration, intellectual property.
 • Proponowany lub nominowany do co najmniej 50-ciu arbitraży w ciągu dwóch ostatnich lat.
 • Przeszło 100 publikacji na temat arbitrażu, mediacji i procedury cywilnej.
 • Przeszło 300 wyroków sprawdzonych w trybie art. 27 Regulaminu ICC.
 • Przeszło 500 wyroków arbitrażowych

Odznaczenia międzynarodowe

 • „United Nations for a Better World” – Medaille, 1985

Narodowość stron

Arbiter lub doradca w przeszło 500 postępowaniach arbitrażowych prowadzonych w językach: angielskim, francuskim, niemieckim, polskim, rosyjskim, ukraińskim według regulaminów ok. 40 instytucji arbitrażowych, w tym: AAA-ICDR, BelCCI, CAC-ADR.eu, CACI, CAS, CCIR, CICA-CCIR, CCP, CSGS, CICAR, CIETAC, DIA, DIS, ECCI, FAI, HCCI, IAA, IAC, IACA, ICANN, ICAC Kyiv, ICAC Moskwa, ICC, IHK, JCAA, LCIA, Lewiatan, LME, МТС при ТПП КР, NAF, PCC, PIIT, PKOL, RCA, SANIG, SCC, Swiss Rules, VCCA, VIAC, WIPO, Wielkopolska (Poznań), UNCITRAL i in. ad hoc.

w 30 krajach, w tym: Austria, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy Dania, Estonia, Floryda, Francja, Indie, Kalifornia, Kirgistan, Litwa, Malta, Minnesota, Mołdowa, Monako, Niemcy Norwegia, Poland, Rumunia, Rosja, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, U.S.A, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

z udziałem stron z Andory, Armenii, Australii, Austrii, Bahamów, Bangladeszu, Belgii, Beninu, Białorusi, Brazylii, Brytyjskich Wysp Dziewiczych, Bułgarii, Cayman Islands, Chanel Islands, Chin, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Gruzji, Gibraltaru, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Hondurasu, Hong-Kongu, Indii, Iranu, Irlandii, Islandii, Isle of Man, Japan, Jersey, Kanady, Kazachstanu, Kirgizji, Kolumbii, Korei, Libii, Litwy, Luxemburga, Łotwy, Niemiec, Macedonii, Malezji, Malty, Marshall Islands, Mołdawii, Monako, Mongolii, Nikaragui, Nigerii, Norwegii, Nowej Zelandii, Palestyny, Panamy, Peru, Polski, Portugalii, Rumunii, Rosji, Saint Kitts & Nevis, Saint Vincent & the Grenadines, Seszeli, Serbii, Singapuru, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Tajwanu, Tadżykistanu, Turcji, Ugandy, Ukrainy, U.S.A., Węgier, Wielkiej Brytanii, Wietnamu, Włoch, Uzbekistanu. Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach

 • Solidarity Arbitration and Mediation Days Warsaw, 6-7.12.2023
 • ICC Commission on Arbitration and ADR Meeting, ICC Court’s 100th Anniversary Paris, 27-28.10.2023
 • 30th Anniversary of the Court of International Commercial Arbitration at the Romanian Chamber of Commerce and Industry Bucharest 25.10.2023
 • Konferencją dotycząca 70-lecia powstania Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej Gdańsk, 12.10.2023
 • ICC Commission on Arbitration and ADR Meeting Paris, 28.03.2023
 • Discretion or Randomness: Arbitrators’ Decision-Making Framework (14th Warsaw Arbitration VIS Pre-Moot Conference Warsaw, 3.03.2023
 • Solidarity Arbitration and Mediation Days Warsaw, 17-18.11.2022
 • 25th Congress of International Council for International Arbitration Edinburgh, 18-21.09.2022
 • 2022 Dispute resolution in M&A Transactions Warsaw, 26-27.05. 2022
 • FIDIC President’s List online Top-Up Training Programme Geneva, 14/16.06.2021
 • Arbitration and mediation in theory and practice – Did Covid-19 contribute to dehumanization of Alternative Dispute Resolution? (Czy Covid 19 przyczynił się do dehumanizacji metod rozwiązywania sporów?) Nowy Tomyśl, 14.05.2021
 • CAC webinar for panelists Prague, 24.09.2020
 • Arbitration and mediation in theory and practice – „The Condition of Arbitration and Mediation – Development or Recession?” Nowy Tomyśl, 26.06.2020
 • Efficient Arbitration: What does it mean? – VI. International Arbitration Readings in Memory of Academician Igor Pobirchenko Kyiv, 10.10.2019
 • ICC Commission on Arbitration and ADR, Autumn meeting Seul, 21.09.2019
 • Arbitration and mediation in theory and practice – „Building the Security of ADR” Nowy Tomyśl, 7.06.2019
 • 70th Anniversary of the Arbitration Court attached to the Check Chamber of Commerce and the Agrarian Chamber of the Czech Republic Prague, 27.05.2019
 • 2019 Dispute Resolution in M&A Transactions Warsaw, 23-24.05.2019
 • 3d Paris Arbitration Week Paris, 1-4.04.2019
 • From Arbitration Legislation Reform to Enhancing the Business Climate Skopje, 28-29.03.2019
 • Official Launch of Prague Rules on the Efficient Conduct of Proceedings in International Arbitration Prague, 14.12.2018
 • Trilateral exchange between ICC Germany, ICC Italia, and ICC Poland Frankfurt/Main, 4.12.2018
 • Meeting of the ICC Central and Eastern European Institutional Arbitration Group Paris, 24.10.2018
 • ICC Commission on Arbitration and ADR, Meeting 2018 Rome, 6.10.2018
 • New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award – a 60-years Story of Success – V. International Arbitration Readings in Memory of Academician Igor Pobirchenko Kyiv, 4.10.2018
 • China’s Belt and Road Initiative – CELA 10th Anniversary Hamburg, 13-14.09.2018
 • Arbitration and Mediation in Theory and Practice – Building trust in Arbitration & ADR Nowy Tomyśl, 8.06.2018
 • Warsaw Arbitration & Mediation Days (including 2nd ICC Central and Eastern European Arbitration Group meeting) Warsaw, 23-25.05.2018
 • Strengthening the Cooperation between Business Partners by Enhancing Arbitral Resolution of Disputes –Modern Times for Arbitration: Initiatives and Perspectives Skopje, 19-20.04.2018
 • 2nd Paris Arbitration Week Paris, 9-11.04.2018
 • ICC Prague Arbitration Day Prague, 26.02.2018
 • Vienna Arbitration Days, “Venturing into New Fields and New Ways of Arbitration” Vienna, 18-20.01.2018
 • 37th ICC Annual Meeting of the ICC Institute of World Business Law on Expedited Procedures in International Arbitration Paris, 1.12.2017
 • How to Build Trust in Institutional Arbitration, AHK Court of Arbitration, International Annual Conference Bucharest, 12.10.2017
 • ICC Central and East European Arbitration Institutional Arbitration Group Meeting Vilnius, 6.10.2017
 • International Congress of Maritime Arbitrators (ICMA) XX 2017 Copenhagen,
 • 25-29.09.2017
 • German-Polish Dispute Resolution Berlin, 21.09.2017
 • DIS Autumn Conference 2017 “Evolution-Innovation-Disruption, Changes in the Field of International Dispute Resolution Berlin, 19-20.09.2017
 • Effective Dispute resolution for International Business Transaction – ICC Arbitration as the Internationally Most Established Method of Dispute Resolution Reykjavik, 7-8.09.2017
 • 25 Years of Arbitration in Estonia. “Quo vadis Arbitration proceedings? Tallinn, 19.05.2017
 • Helsinki International Arbitration Day, “Taking Look at Today’s Arbitral Process and Who Pays for it?” Helsinki, 28.05.2017
 • ICC Central and European Arbitration Group meeting Paris, 26.04.2017
 • 20th Annual IBA International Arbitration Day Conference Milan, 30-31.03.2017
 • Vienna Arbitration Days. Repositioning Arbitration Vienna, 24-25.02.2017
 • New ICC Arbitration Rules, Arbitration for Small Claims Vienna, 23.02.2017
 • SCC Centennial Celebration, Arbitration for Pease symposium Stockholm, 19.01.2017
 • ICC Central and European Institutional Arbitration Group Meeting Paris, 1.12.2016
 • 36th ICC Annual Meeting of the ICC Institute of World Business Law on Dispute Prevention and Settlement Through Expert Determination and Dispute Boards Paris, 30.11.2016
 • Colloque annuel de Paris Place d’Arbitrage sur La Nouvelle convention d’arbitrage après la loi «Justice du 21ème siècle» Paris, 30.11.2016
 • 35th ICC Annual Meeting of the ICC Institute of World Business Law on Class and Group Actions in Arbitration Paris, 30.11.2015
 • Forum dla Wolności I Rozwoju Katowice, 28-30.2015
 • CAS Seminar Evian les Bains, 8-9.10.15
 • ICC Arbitration Commission meeting Vienna, 3.10.2015
 • 25 years of Arbitration in Central and Eastern Europe – Experience and New Trends (Vilnius Arbitration Day 2015) Vilnius, 26.09.2015
 • FIDIC International Infrastructure Conference Dubai, 13-15.09.2015
 • VIAC 40th anniversary Vienna, 10.09.2015
 • Dispute resolution in M&A/JV Transactions (tactics, challenges, defenses) Warsaw, 28-29.05.2015.
 • Current Issues in International Commercial Arbitration, Mediation, and the Turkish Perspectives Istanbul, 11-12.05.2015
 • Peculiarities of Decisions for Business Claims Emerging from Transactions Made on a Basis of the FIDIC Standard Contract Forms Vilnius, 16.04.2015
 • 11th Annual Leading Arbitrators’ Symposium (Juris Conferences) Vienna, 30.05.2015
 • 30th annual ICC SIA QMC Joint Symposium of Arbitrators on Parallel Proceedings in International Arbitration Paris, 18.03.2015
 • ICC Advanced Arbitration Academy for Central and Eastern Europe, Workshop IV Prague, 12.12.2014
 • Arbitration and Mediation in Theory and Practice, Application of ADR in Selected Economy Sectors Nowy Tomyśl,
 • 28-29.03 2014
 • Arbitration: the Experience of its Application in the Member States of the European Union and its Future Developments in Lithuania Vilnius, 21-22.11.2013
 • FIDIC Contracts Total Immersion Training Programme Dublin, 11-16.10.2013
 • ICC European Arbitration Group Meeting Sofia, 2-5.10.2013
 • 25th Annual ITA Workshop, Institute for Transnational Arbitration of The Center for American and International Law, International Arbitration from the Arbitrator’s Perspective. Dallas, Texas,
 • 19-20.06. 2013.
 • Arbitration and Mediation in Theory and Practice, Functioning of the Arbitration Courts and Mediation Centers Nowy Tomyśl, 19.04.2013
 • 16th IBA International Arbitration Day Bogota, 21-22.02.2013
 • 20th Croatian Arbitration Days Zagreb, 6-7.12. 2012
 • International Sports Law and Jurisprudence of the CAS Lausanne, 7-8.09.2012
 • International Commercial Arbitration in Ukraine and the World: Yesterday, Today, Tomorrow Kyiv, 24-25.05.2012
 • FIDIC Contracts – Regional Conference (FIDIC Users’ Conference) Warsaw, 26-27.04.2012
 • VIAC –UNCITRAL Joint Conference on International Commercial Arbitration Vienna, 29-30.03.2012
 • 15th Annual IBA International Arbitration Day Stockholm, 9.03.2012
 • The Swedish Arbitration Association seminar “Innovation in Arbitration” Stockholm, 8.03.2012
 • 4th CAS Seminar (Court of Arbitration for Sport) Montreux, 16-17.11.2011
 • The World Juris Association’s 24th Biennial Congress Prague, 24-25.10.2011
 • 100th Anniversary of the Arbitration Institute of the Finland Chamber of Commerce Helsinki, 21.10.2011
 • XXII Colloquium of Milan Chamber of Commerce “Arbitrators’ procedural powers and parties’ autonomy, is there a conflict?” Milan, 14.10.2011
 • Arbitration – an Emblem of Civil Society (European Forum for New Ideas) Sopot, 28.09.2011
 • Launch Conference: 2012 ICC Rules of Arbitration, ICC Paris, 13-14.09.2011
 • International Commercial Arbitration – Austrian/Polish Twin Conference Warsaw, 17.06.2011
 • 50th Anniversary of International Council of Commercial Arbitration (ICCA) Geneva, 19-20.05.2011
 • 5th Meeting of .eu ADR and UDRP Panelists (Czech Arbitration Court) Prague, 9.04.2011
 • 35th Anniversary of Association Française d’Arbitrage (AFA) Paris, 2010
 • CAS Jurisprudence and New Developments in International Sports Law Lausanne, 2010
 • Contemporary Trends in the Development of Arbitration and Mediation in Central and Eastern Europe and in Certain Countries in Asia Odessa, 2010
 • 16th General Assembly of IFCAI Rio de Janeiro, 2010
 • ICCA Congress – Arbitration Advocacy in Changing Times Rio de Janeiro, 2010
 • Czech – Polish Arbitration Roundtable, ICC Prague, 2010
 • Dispute Resolution in M&A Transactions, ICC, Lewiatan Warsaw, 2010
 • Альтернативные формы рассмотрения споров, проблемы и пути их решения Chisinau, 2010
 • How to Effectively Resolve International Commercial Disputes through Mediation and Arbitration (UIA) Damascus, 2010
 • In Between East and West, a seminar in honor of Mr. Ulf Franke Stockholm, 2010
 • 13th Annual IBA International Arbitration Day London, 2010
 • LCIA European Users’ Council Symposium London, 2010
 • 44th Annual General Meeting of Indian Council of Arbitration (ICA) New Delhi, 2010
 • 52nd session of UCITRAL (II Working Group Arbitration and Conciliation) New York, 2010
 • SAA Seminar International Arbitration: Future Challenges and Trends Stockholm, 2009
 • ICC European Arbitration Group Meeting Bucharest, 2009
 • 51st session of UNCITRAL (II Working Group Arbitration and Conciliation) Vienna, 2009
 • 8th International Mediation Interest Group Meeting at WIPO Geneva, 2009
 • ICCA-VIAC Joint Conference on New Developments in Arbitration in Latin America and in the Asia-Pacific Region Vienna, 2009
 • VIAC–UNCITRAL joint conference on International Commercial Arbitration Vienna, 2009
 • Vienna Arbitration Days Vienna, 2009
 • LCIA Arab Users’ Council Symposium Dubai, 2009
 • 12th IBA International Arbitration Day: Due Process in International Arbitration Dubai, 2009
 • 50th session of UCITRAL (II Working Group Arbitration and Conciliation) New York, 2009
 • ICC Arbitration in Central and Eastern Europe, Participation of State Entities Sofia, 2008
 • КОНФЕРЕНЦИЯ «РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ» Minsk, 2008
 • International Bar Association Conference Buenos Aires, 2008
 • ICC European Arbitration Group Meeting Paris, 2008
 • 49th session of UNCITRAL (II Working Group Arbitration and Conciliation) Vienna, 2008
 • 19th International Council for Commercial Arbitration (ICCA) Dublin, 2008
 • TAS seminar Awaiting the UEFA EURO 2008, Topical Legal Issues Lausanne, 2008
 • 11th IBA International Arbitration Day Practical perspectives on recognition an enforcement in a modern world New York, 2008
 • LCIA North American Users’ Council Symposium New York, 2008
 • 48th session of UNCITRAL (II Working Group Arbitration and Conciliation) New York, 2008
 • Investment Treaty Forum (British Institute of International & Comparative Law) London, 2008
 • International Commercial Arbitration in Russia; Generality and Specifics in Contemporary Practice Moscow, 2007
 • 85th Anniversary of Economic Justice in Republic of Belarus Minsk, 2007
 • International Judicial Colloquium on Arbitration and Courts Harmony amidst Disharmony New Delhi, 2007
 • IX Biennial IFCAI International Conference Critical Issues in International Commercial Arbitration New Delhi, 2007
 • ICC European Arbitration Group Meeting Warsaw, 2007
 • International Arbitration and Mediation “Ius et Lex” Institution Conference Ethics, Independence and Impartiality in Arbitration, Reality or Fiction Warsaw, 2007
 • DIS-Seminar: „Die Vollstreckung von Schiedssprüchen” Dresden, 2007
 • The Impact of EC Law on International Arbitration, UIA Brussels, 2007
 • 10th IBA International Arbitration Day, The role, and responsibilities of an arbitrator Madrid, 2007
 • LCIA European Users’ Council Symposium Madrid, 2007
 • 46th Session of the Working Group II (Arbitration, UNCITRAL) New York, 2007
 • Symposium ICC Austria: Entwiklung und Praxis der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit Vienna, 2007
 • 14th Croatian Arbitration and Conciliation Days Zagreb, 2006
 • East Asia and International Commercial Arbitration (ICC, KCAB, KOCIA) Seoul, Korea 2006
 • The Mediation in Europe: A Comparison of System (Camera Arbitrale di Venezia) Venice, 2006
 • IFCAI – International Federation of Commercial Arbitration Institutions meeting Paris, 2006
 • ICC European Arbitration Group Meeting Paris, 2006
 • Leading Arbitrator’s Symposium on the Conduct of International Arbitration (Juris Conferences) Chicago, 2006
 • 45th Session of the Working Group II (Arbitration, UNCITRAL) Vienna, 2006
 • Conference on Commercial Arbitration and Public Order in Private International Law (CCIR) Bucharest, 2006
 • 18th International Council for Commercial Arbitration (ICCA) Montreal, 2006
 • Chamonix II – Symposium on Managing Commercial Dispute Resolution Centres (ITC, WTO, UNCTAD) Chamonix, 2006
 • Current Developments in International Sales and Distribution of Goods (UIA) Warsaw, 2006
 • 30 Years UNCITRAL Arbitration Rules Vienna, 2006
 • ATLA Winter Convention Honolulu, 2006
 • ASA Conference – Best Practices in International Arbitration Zurich, 2006
 • ICC European Arbitration Group Meeting Belgrade, 2005
 • International Bar Association Conference Prague, 2005
 • 49th Congress of Union Internationale des Avocats Fez, 2005
 • “You have a dispute, what to do? Try Arbitration” (RICS, DRN, CIArb) Warsaw, 2005
 • 127th INTA Meetings (International Trademark Association) San Diego, 2005
 • Institutional Arbitration in Asia (ICC, SIAC) Singapore, 2005
 • Meeting Business Needs in the Middle East, Effective Dispute Resolution for the Region (ICC, CIArb, DIAC) Dubai, 2004
 • ICC European Arbitration Group Meeting Paris, 2004
 • 126th INTA Meetings (International Trademark Association) Atlanta, 2004
 • 125th INTA Meetings (International Trademark Association) Amsterdam, 2003
 • Polish-Russian Seminar on Cooperation between Arbitration Courts in Poland and the Russian Federation on Solving Problems of Commercial Arbitration between Polish and Russian Business Entities Warsaw, 2003
 • ICC Australia Arbitration Conference Sydney, 2002
 • 46th Congress of Union Internationale des Avocats Sydney, 2002
 • 124th INTA Meetings (International Trademark Association) Washington DC, 2002
 • Sąd Arbitrażowy jako element ładu prawnego RP Warsaw, 2002
 • 123rd INTA Meetings (International Trademark Association) San Francisco, 2001
 • 44th Congress of Union Internationale des Avocats Buenos Aires, 2000
 • Jak osiągać lepsze wyniki w negocjacjach Wrocław, 2000
 • Client Development and Relationship Management Paris, 1999
 • International Arbitration in Poland (UIA, PCC, UW) Warsaw, 1999
 • 43rd Congress of Union Internationale des Avocats New Delhi, 1999
 • World Trade Organization and the Business Lawyer Beirut, May 1999
 • Brussels and Lugano Revisited (IBA) Lisbon, May 1998
 • 5th Int. Conf. on Intellectual Property in Eastern Europe London, 1996
 • 26th Biennial Conference of IBA Berlin, 1996
 • Salzburg Seminar, session 328 Transnational Law: Intellectual Property Rights Salzburg, 29.7-5.08.1995
 • L’arbitrage international à Paris (CFCE, IFC, UIA) Paris, 25.03.1993

Języki obce

angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski.