Jan Roliński, adwokat

Adwokat, wspólnik kancelarii Wierciński, Kwieciński, Baehr sp. k. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w tym prawie telekomunikacyjnym i gospodarczym. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; był stypendystą Rady Europy, ukończył również kurs prawa angielskiego i europejskiego w Brytyjskim Centrum Studiów Europejskich Uniwersytetu Warszawskiego, biegle włada językami angielskim i włoskim.