image

Akademia e-Przetargów to nowoczesna forma przygotowania do implementacji zmian wynikających z wdrożenia nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wprowadzająca uczestników w nową rzeczywistość zamówień publicznych po 1 stycznia 2021 roku z wykorzystaniem nowoczesnych form nauczania w postaci wykładów video z wykorzystaniem platformy e-learning.

Celem Akademii jest praktyczne zapoznanie uczestników kursu z najważniejszymi wymogami nowego prawa zamówień publicznych. Zakres tematyczny oraz formuła Akademii e-Przetargów została opracowana przez Partnerów PIIT zajmujących się na co dzień tematyką z zakresu prawa zamówień publicznych, zakupów oraz technologii związanych z praktycznym stosowaniem Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Szkolenie Akademii e-Przetargów obejmuje zarówno najbardziej istotne kwestie prawne związane z wejściem w życie nowej Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przedstawiane przez ekspertów Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, jak i wymagania organizacyjne, technologiczne oraz bezpieczeństwa korzystania z narzędzi informatycznych przy udzielaniu zamówień publicznych, omawiane przez ekspertów Otwartego Rynku Elektronicznego S.A. (Marketplanet).

Stopień opanowania przez uczestników materiału szkoleń Akademii e-Przetargów pozwala sprawdzić test wiedzy, który zamyka program Akademii. Wynik testu uprawnia do uzyskania oficjalnego certyfikatu PIIT

Projekt został zakończony w 2023 r.

WIĘCEJ