SIT

Adres: Polanka 3, 60-965 Poznań
Strona: sit.org.pl


Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji jest organizacją twórczą o zasięgu ogólnokrajowym i charakterze naukowo-technicznym, stanowiącą dobrowolne zrzeszenie inżynierów, techników telekomunikacji, poczty, oraz osób których działalność zawodowa wiąże się z szeroko rozumianą łącznością.

Głównym celem SIT jest działalność oświatowa, edukacyjna, naukowa i społeczna w zakresie łączności.
Potencjałem SIT są jego członkowie związani z telekomunikacją, wywodzący się z różnych obszarów gospodarki, nauki i administracji.
Zakres działania SIT obejmuje ważne obszary związane z rynkiem telekomunikacyjnym i jego strategią regulacyjną. Szczególna waga przykładana jest przede wszystkim do:

  • Wpływania na kształtowanie Prawa telekomunikacyjnego tak aby odpowiadało ono potrzebom rynku.
  • Wzbogacania wiedzy telekomunikacyjnej, szczególnie w zakresie nowoczesnych rozwiązań technicznych i związanych z tym możliwości usługowych.
  • Pomocy w dostępie do informacji i prowadzeniu działalności w zakresie telekomunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania funduszy europejskich w Polsce.
  • Kształcenia w zakresie telekomunikacji.

SIT od 2002 roku jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji FITCE, do którego należy większość krajów europejskich.
Organizacja ta skupia ponad 2500 członków, stanowiąc forum wymiany doświadczeń, oraz umożliwiając rozwój zawodowy w zakresie telekomunikacji.