PTI

Adres: ul. Solec 38 lok. 103, 00-394 Warszawa
Telefon: +48 22 838 47 05
Strona: pti.org.pl


Polskie Towarzystwo Informatyczne jest opiniotwórczym stowarzyszeniem informatyków, skoncentrowanym na rozwoju informatyki, zawodu informatyka oraz społeczeństwa informacyjnego. PTI prowadzi działalność gospodarczą, finansującą cele statutowe organizacji korzystając z zasobów intelektualnych, zaplecza administracyjnego oraz zasobów finansowych.