PAIH

Adres: Krucza 50, 00-025 Warszawa
Strona: https://www.paih.gov.pl/


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH) to spółka należąca do Skarbu Państwa, której misją jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH) na całym świecie.

W marcu 2021 r. PIIT i PAIH podpisały porozumienie o współpracy.