image

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych funkcjonuje od 20 lat przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie. Sąd stał się istotnym wkładem Izby w zapewnienie ładu i efektywności funkcjonowania internetu, a w szczególności jego podstawy, którą jest system nazw domen internetowych. Popularność Sądu i jego traktowanie przez rynek jako pierwszy wybór w rozstrzyganiu sporów dotyczących nazw domen internetowych jest wielkim sukcesem Izby.

W latach 2001-2002, kiedy powstawała struktura i funkcje Sądu nie było pewności, co do reakcji rynku teleinformatycznego. Obecnie można powiedzieć, że decyzja o utworzeniu Sądu odpowiadała w pełni potrzebom tego rynku. Wspólna inicjatywa PIIT i NASK pozwoliła wprowadzić do życia publicznego nową jakość rozstrzygania sporów. Sąd stanowi alternatywę w stosunku do tradycyjnego i nieefektywnego systemu sądownictwa powszechnego.

Wśród osób, które pracowały nad utworzeniem Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych warto wymienić:

Ze strony NASK

  • mecenas Artur Piechocki
  • mecenas Maria Ziółkowska
  • mecenas Anna Piechocka

Ze strony PIIT

  • mecenas Ireneusz Matusiak
  • Wiesław Paluszyński
  • Tomasz Kulisiewicz