W grudniu 1992 roku Andrzej Florczyk, Andrzej Jabłoński oraz Wiesław Osowiecki wpadli na pomysł utworzenia izby firm informatycznych i telekomunikacyjnych. Przy […]

CZŁONKOWIE IZBY,

Do Biura Izby wpłynęła deklaracja (01.03.2024 r.) o przyjęcie w poczet członków firmy

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji w ramach konsultacji publicznych przekazała do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw

Ministerstwo Finansów prowadzi konsultacje projektu ustawy o kryptoaktywach, który przewiduje nałożenie obowiązków na przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących usługi dostępu do internetu

CZŁONKOWIE IZBY,

Do Biura Izby wpłynęła deklaracja (22.02.2024 r.) o przyjęcie w poczet członków firmy

W związku z planami legislacyjnymi Ministerstwa Rozwoju i Technologii mającymi na celu deregulację polskiej gospodarki, PIIT przekazała do ministerstwa swoje stanowisko, postulaty i propozycje rozwiązań deregulacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem sektora telekomunikacyjnego

Newsletter

Biuletyn PIIT

Członkowie PIIT

Przejdź do treści