image

17 grudnia 2023 zmarł prof. dr hab. inż. Janusz Filipiak, profesor nauk technicznych, założyciel i prezes firmy Comarch.

Janusz Filipiak był profesorem doktorem habilitowanym w zakresie nauk technicznych. Jako pracownik naukowy AGH specjalizował się w zagadnieniach związanych z telekomunikacją, w tym sieciami zintegrowanymi i teleinformatyką. W latach 2019-2020 był przewodniczącym Rady Uczelni AGH. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Prof. Janusz Filipiak był także autorem ponad 100 publikacji naukowych i konsultantem instytucji krajowych oraz zagranicznych.

W 1993 r. założył firmę Comarch, która jest dostawcą rozwiązań informatycznych i jedną z największych firm tego typu w Europie. Comarch realizuje projekty dla czołowych przedsiębiorstw w Polsce i na świecie w najważniejszych sektorach gospodarki, m.in.: telekomunikacja, finanse, bankowość i ubezpieczenia, handel i usługi, teleinformatyka w administracji publicznej, przemysł, ochrona zdrowia oraz w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Z usług Comarchu skorzystało ponad kilkadziesiąt tysięcy przedsiębiorstw, w przeszło 100 krajach na 6 kontynentach. Stworzona przez Niego firma jest wyjątkowa nie tylko pod względem obszaru działalności czy jej innowacyjności, ale właśnie także ze względu na jej ogromny wpływ na rozwój sektora IT w Polsce i na świecie.

Rodzinie, a także pracownikom Comarch składamy nasze najszczersze kondolencje.

Zarząd Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji