image

W roku 30-lecia PIIT prezentujemy firmy, które są w Izbie od momentu jej powstania.

Spółka Zeto Software jest obecna na polskim rynku IT od ponad pięćdziesięciu lat. Przez pierwsze dwadzieścia lat firma funkcjonowała jako przedsiębiorstwo państwowe – Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie. W wyniku prywatyzacji w roku 1991 powstało Zeto Olsztyn Spółka z o.o., które w roku 2017 zmieniło nazwę na Zeto Software Spółka z o.o. Obecnie funkcję Prezesa Zarządu pełni Agnieszka Władzińska.

Aktualnie Zeto Software to jedna z największych firm sektora IT w Polsce północno-wschodniej zatrudniająca blisko dwustu specjalistów. W zakresie działania dominuje projektowanie, tworzenie oraz wdrażanie systemów informatycznych. Firma oferuje także usługi data center – udostępniania struktury informatycznej oraz oprogramowania z wykorzystaniem technologii chmury obliczeniowej. Klienci mogą korzystać z kompleksowego wsparcia HelpDesk. Oferujemy także szkolenia i doradztwo informatyczne. Główne sektory działalności Zeto Software to rolnictwo i cyfryzacja sektora publicznego, głownie samorządowego.

Pierwsze dwadzieścia lat działalności to przede wszystkim świadczenie usług przetwarzania danych dla firm, instytucji i banków z terenu Warmii i Mazur.

Od 1975 roku nieprzerwanie Zeto Software jest producentem systemów wspierających polskie rolnictwo, m.in. Ministerstwo Rolnictwa i PFHBiPM (Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka).

Przez wiele lat największymi naszymi klientami w zakresie usług przetwarzania danych były banki (przede wszystkim PKO BP) oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W 1992 roku pełnomocnik firmy uczestniczył w tworzeniu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, która oficjalnie zaczęła funkcjonować od stycznia 1993 r.

Od początku lat 90., gdy pojawiły się praktyczne możliwości wykorzystywania przez jednostki samorządu terytorialnego sprzętu mikrokomputerowego, Zeto Software tworzyło oprogramowanie realizujące zadania JST: Gmina, Puma i Respons.

Zeto Software dostarczyło rozwiązania IT do 90% urzędów regionu Warmii i Mazur. W skali całego kraju ten udział wynosi około 20 %. Oferowany jest kompleksowy pakiet rozwiązań IT dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, obywateli i przedsiębiorców – zeto:gov. Składa się on z systemów: Respons – wspomaganie realizacji zadań publicznych, Publico – nowoczesna platforma e-usług, Utilo – zarządzanie licencjami i uprawnieniami oraz Edicta – elektroniczna obsługa dokumentów. Mając na uwadze powyższe, bez wątpienia można stwierdzić, że Zeto Software jest firmą mającą istotny udział w transformacji cyfrowej.

Firma w ostatnich dwudziestu latach uczestniczyła także jako podwykonawca w kilku dużych projektach obejmujących tworzenie, utrzymanie i rozwój systemów informatycznych dla ARiMR (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

Zeto Software od wielu lat wykorzystuje systemy zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem informacji posiadające certyfikaty zgodności z normami ISO/IEC 9001 i ISO/IEC 27001. Lata 2020 – 2021 to okres projektowania i realizacji nowej głównej serwerowni. Zapewnia ona wydajną, wysokiej jakości i bezpieczną obsługę systemów IT w trybie 24/7 z wykorzystaniem modeli IaaS (Infrastructure as a Service) i SaaS (Software as a Service). W ostatnich dwóch latach nakłady firmy na R&D wyniosły po 5 mln zł.

Spółka Zeto Software zajmuje wysokie pozycje w kilku kategoriach rankingu Computerworld Top200. Wśród firm informatycznych o największych nakładach na R&D w 2021 roku z wartością 5 mln zł zajęła 13 pozycję. W tym samym roku w kategorii „Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora rolnictwa i przetwórstwa spożywczego” zdobyła bardzo wysokie 4 miejsce. W drugim bardzo istotnym sektorze – „Administracja publiczna i służby mundurowe” – uzyskała 30 pozycję. Wśród największych dostawców usług centrów przetwarzania danych w 2021 roku zajęła 17 miejsce w Polsce. W Raporcie za rok 2022 będą równie dobre wysokie notowania.

Przygotował: Jerzy Kurowski, Zeto Software Sp. z o. o.

Więcej informacji o działalności Zeto Software na stronie 


30 lat PIIT – tworzymy cyfrową przyszłość