image

W roku 30-lecia PIIT prezentujemy firmy, które są w Izbie od momentu jej powstania.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji została założona w 1993 roku. ZETO Koszalin należy do Członków Założycieli Izby.

Początek lat dziewięćdziesiątych był okresem bardzo szybkiego rozwoju informatyki. W 1990 roku powstała pierwsza strona www oraz Windows 3.0, w roku 1991 – pierwsza wersja Linuksa, w roku 1993 powstał Windows NT – system operacyjny będący protoplastą obecnie używanych systemów, takich jak Windows 11 czy Windows Serwer, a w roku 1993 powstał pierwszy procesor Pentium firmy Intel. Rozpoczynał się okres bardzo szybko następujących po sobie zmian technologicznych i społecznych. W zasadzie do końca lat 80-tych na zakup systemów informatycznych mogły sobie pozwolić tylko duże organizacje, a powszechnie stosowaną platformą była platforma Mainframe. Począwszy od początku lat 90-tych systemy informatyczne zaczęły trafiać również do organizacji dużo mniejszych, zaczęła się też era powszechnego stosowania komputerów w zastosowaniach domowych.

Początek lat 90- tych to również okres bardzo intensywnych zmian społecznych w Polsce. Rozpoczęte w 1989 roku przekształcenia gospodarcze w Polsce i upadek systemu komunistycznego sprawiły, że całkowicie zmienił się rynek informatyczny. To okres, w którym powstawały liczne prywatne firmy informatyczne, swoje oddziały otwierało też w Polsce wiele firm zachodnich.

Początek lat 90-tych to również bardzo intensywny okres rozwoju dla firmy ZETO Koszalin. Nasz firma, które rozpoczęła działalność w 1967 roku, musiała podjąć strategiczne decyzje dotyczące dalszego funkcjonowania i rozwoju. To wtedy podjęto decyzję, że podstawowym obszarem działalności firmy będzie administracja publiczna, a w szczególności administracja samorządowa.

W tym okresie ZETO Koszalin kierował mój ojciec – Janusz Maszkiewicz. Uznał, że powstanie takiej organizacji jak Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji jest znakomitym pomysłem i bardzo mocno zaangażował się w prace związane w powstanie i dalszą działalność Izby. Uważał, że Izba powinna być bardzo silnym reprezentantem środowiska IT w Polsce. Obszarem jego zainteresowań były w szczególności prace związane z powstawaniem i opiniowaniem prawa dotyczącego informatyzacji administracji publicznej w Polsce. Uważał, że działalność w Izbie sprzyja integracji środowiska, poznawaniu i utrzymywaniu licznych kontaktów z osobami, które mają coś w tym środowisku do powiedzenia. Ojciec przez wiele lat aktywnie uczestniczył w pracach PIIT, przez wiele lat był członkiem władz PIIT, w roku 2003 został nagrodzony Nagrodą Jubileuszową Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Po rozpoczęciu pracy w ZETO Koszalin w roku 2004 również zaangażowałem się w prace Izby. Trzykrotnie brałem udział w pracach Izby jako Członek Rady PIIT. Uważam, że organizacja taka jak PIIT to znakomita platforma do wymiany spostrzeżeń na temat kierunków rozwoju branży. Za niezwykle cenną uważam pracę w komitetach Izby – ich członkowie mają gruntowną wiedzę na tematy związane z obszarem, którym się zajmują. Dzięki aktywnej działalności komitetów Izba ma realny wpływ na rozwój branży w Polsce. Dla mnie szczególne ważne znaczenie miały prace Komitetu Lepszej Informatyzacji Kraju – KLIK (dziś: Komitet Administracji Cyfrowej – KAC).

Szczególnie ważny jest też udział Izby w pracach nad tworzeniem nowych uregulowań prawnych w naszym kraju mających wpływ na działalność firm z sektora informatycznego. Znakomitym przykładem takich działań jest wieloletnia praca przedstawicieli Izby związana z opiniowaniem kolejnych nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Izba stanowi znakomite źródło dostępu do informacji – w ramach pracy w Izbie miałem okazję poznać wiele osób, będących znakomitymi ekspertami w swoich dziedzinach i,  co istotne, chcieli i potrafili się swoją wiedzą dzielić.

Materiał przygotował: Piotr Maszkiewicz, Prezes Zeto Koszalin

Więcej informacji o historii i działalności firmy Zeto Koszalin na stronie


30 lat PIIT – tworzymy cyfrową przyszłość