image

W roku 30-lecia PIIT prezentujemy firmy, które są w Izbie od momentu jej powstania.

Firma SoftProdukt funkcjonująca na rynku profesjonalnych usług informatycznych powstała w 1986 roku i posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte przy realizacji złożonych systemów informatycznych.

Od początku swojego istnienia, firma SoftProdukt realizuje swój cel poprzez świadczenie wyspecjalizowanych usług informatycznych w zakresie analizy, projektowania, programowania i wdrażania profesjonalnych systemów aplikacyjnych „pod klucz”, tworzonych zawsze w oparciu o szczegółową analizę działalności klienta. SoftProdukt specjalizuje się przede wszystkim w tworzeniu i wdrażaniu zintegrowanych Systemów Informatycznych dla Gospodarki i Administracji.

SoftProdukt odegrał także kluczową rolę w transferze technologii Analizy Strukturalnej oraz narzędzi CASE do polskiej bankowości. Aplikacje SoftProdukt działają głównie w środowisku PYTHON/DB2/INFORMIX/ORACLE, ale jesteśmy zakorzenieni w IBM CICS (mainframe). Nasze doświadczenie obejmuje bogate spektrum, od Administracji Ochrony Środowiska po Sądownictwo Administracyjne.

Firma SoftProdukt uzyskała członkostwo w inicjatywie IBM Value Advantage Plus. Wyróżniona została także Certyfikatem Wiarygodności Biznesowej, który jest prestiżowym tytułem przyznawanym od początku czerwca 2010 roku przez Dun & Bradstreet Poland firmom o najwyższej ocenie stabilności wystawianej przez D&B Poland. Są to firmy, których dane finansowe gwarantują wysoką rentowność i płynność finansową, przy znikomym poziomie zadłużenia i odnotowanych przeterminowanych płatnościach.

W 1992 roku Krzysztof Olszowski w imieniu firmy SoftProdukt uczestniczył w tworzeniu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, która oficjalnie funkcjonować zaczęła od stycznia 1993 r. Powstanie Izby było znaczącym i kluczowym wydarzeniem, brakowało bowiem w tamtym czasie instytucji, która mogłaby skupić firmy z branży oraz pełnić funkcję reprezentanta interesów tych firm w celu rozwoju całego sektora.

Należy wskazać, że jednym z najważniejszych sukcesów i kamieni milowych w działalności Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji było w tamtym czasie skuteczne uporządkowanie prawa oraz wypracowanie wspólnych stanowisk w kontekście nowych regulacji. Niezwykle istotna była więc ta integracja środowiska, ale przede wszystkim jako wspólnej reprezentacji branży przed władzą, przed administracją publiczną. Umożliwiło to przede wszystkim skuteczne wypracowanie odpowiednich przepisów, istotnych dla funkcjonowania firm w Polsce.

Z punktu widzenia sytuacji gospodarczej, ale także z punktu widzenia funkcjonowania całej naszej branży, kluczowym zadaniem i wyzwaniem jakie stoi przed PIIT w nadchodzącym czasie będzie działalność Izby na rzecz promocji firm na arenie międzynarodowej, która umożliwiłaby ich rozwój poprzez ekspansję zagraniczną.

Krzysztof Olszowski, SoftProdukt sp. z o.o.

Więcej o działalności firmy SoftProdukt na stronie


30 lat PIIT – tworzymy cyfrową przyszłość