image

W roku 30-lecia PIIT prezentujemy firmy, które są w Izbie od momentu jej powstania.

Firma Softman SA działa w branży technologii informatycznych od 1991 roku. Jako dostawca systemów informatycznych firma Softman posiada ofertę produktów w zakresie szeroko rozumianych systemów do zarządzania finansami. Spółka od początku swojego istnienia współpracuje z polskim sektorem finansowym, budując dla niego rozwiązania dziedzinowe, również we współpracy z polskimi ośrodkami naukowymi.


W 1993 roku przedstawiciel firmy Softman uczestniczył w tworzeniu i powołaniu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Softman dysponuje własnym działem badań i rozwoju, który śledzi wiodące, światowe trendy technologiczne i realizuje innowacyjne projekty np. zrealizowany projekt Platformy Usług Rozliczeniowych w oparciu o architekturę SOA.

Specjalnością firmy Softman jest tworzenie unikalnych, dedykowanych systemów, które powstają od podstaw na potrzeby konkretnych odbiorców branżowych. Są to zaawansowane rozwiązania informatyczne wspomagające funkcjonowanie firm zajmujących się leasingiem, sprzedażą ratalną, udzielaniem kredytów, a także windykacją, najmem i rozliczeniami, automatyzujące procesy, zapewniające obsługę obiegu dokumentów w firmie, kontrolujące przebieg pracy i rejestrujące obieg pism w instytucji. Systemy dedykowane budowane są przy użyciu metodyki modelowania procesów biznesowych w oparciu o architekturę SOA. Z kolei systemy gotowe to własne rozwiązania informatyczne, które wspomagają kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem, zwiększając jego efektywność w obliczu dynamiki rynku czy wzrostu skali działalności. Zdecydowaną przewagę konkurencyjną w zakresie wdrażania systemów standardowych daje firmie umiejętność elastycznego dopasowania gotowego produktu do specyfiki organizacji.

Więcej informacji o działalności Softman na stronie


30 lat PIIT – tworzymy cyfrową przyszłość