image

W roku 30-lecia PIIT prezentujemy firmy, które są w Izbie od momentu jej powstania.

W 1993 r. Janusz Kugler, właściciel niewielkiej firmy RADIX tworzącej oprogramowanie na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego, należał do grona założycieli Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Dzisiaj Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji skutecznie reprezentuje interesy gospodarcze firm przemysłu teleinformatycznego, a RADIX, w zmienionej formie prawnej, jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka komandytowa, należy do wiodących dostawców systemów teleinformatycznych dla administracji samorządowej.
W tym 30-letnim okresie zmieniła się przede wszystkim technologia, zarówno w zakresie produkcji oprogramowania, jak i obsługi klienta. Oprogramowanie RADIX, wspomagając realizację zadań klientów, korzysta z danych pobieranych na żądanie z baz centralnych (Systemu Rejestrów Państwowych, Bazy Internetowej Regon GUS i innych) oraz interfejsów API w urzędach centralnych administracji publicznej, a także umożliwia komunikację z klientami obsługiwanych jednostek w formie wiadomości SMS, e-mail, dokumentów ePUAP i przez aplikacje mobilne.

Miarą postępu może być droga, jaką przeszła komunikacja między RADIX a klientami w zakresie aktualizacji oprogramowania. Dzisiaj automatyczne aktualizacje wydają się czymś naturalnym, ale w latach 90. każda dystrybucja nowej wersji oprogramowania wiązała się z nagraniem, opakowaniem i dostarczeniem w najkrótszym możliwym czasie setek dyskietek. Podobny postęp dokonał się w komunikacji między jednostkami samorządu terytorialnego a rejestrami państwowymi, choćby w zakresie rejestru mieszkańców.

Możliwość uczestniczenia w procesie wdrażania cyfrowych innowacji jest dla nas wyzwaniem, które we współpracy z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji traktujemy jako przywilej. Liczymy, że kolejne 30-lecie będzie równie udane.

Krzysztof Belina, Dyrektor Zarządzający RADIX

Więcej informacji o działalności firmy RADIX na stronie


30 lat PIIT – tworzymy cyfrową przyszłość