image

W roku 30-lecia PIIT prezentujemy firmy, które są w Izbie od momentu jej powstania, ale także wybitnych ekspertów, osoby, które współtworzyły historię Izby. Taka osoba jest niewątpliwie Pan Marek Maniecki, związany z PIIT od momentu powstania – najpierw reprezentując firmę PZ Inter-Design, a od 1999 r. firmę Globema.

Marek Maniecki w 1987 roku rozpoczął pracę w firmie PZ Inter-Design w Warszawie, zajmując kolejno stanowiska kierownika projektu, dyrektora ds. oprogramowania i Dyrektora Generalnego. Firma Inter-Design zajmowała się głównie tworzeniem oprogramowania i wdrażaniem systemów informacji geograficznych (GIS). W 1992 roku Marek Maniecki jako pełnomocnik firmy uczestniczył w tworzeniu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, która oficjalnie funkcjonować zaczęła od stycznia 1993 r. Od 1992 roku jest nieprzerwanie członkiem Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. W latach 1993-1995 pełnił funkcję Wiceprezesa Izby, a w kadencji 2007-2009 Przewodniczącego Rady Izby. Od 2011 do 2018 roku przewodniczył Komitetowi Energia PIIT. W 1999 roku Marek Maniecki rozpoczął pracę w firmie Glomeba. Firma Globema powstała z kolei w grudniu 1997 roku i od razu została członkiem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, którym pozostaje nieprzerwanie do dzisiaj. W latach 2001-2018 Marek Maniecki był Wiceprezesem Zarządu,nadzorując prace badawcze i wdrożeniowe w obszarze sieciowych systemów informacyjnych dla inteligentnych sieci energetycznych. Kierował też projektami Programów Badawczych UE oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Od 2018 roku jest pełnomocnikiem Zarządu ds. Badawczo-Rozwojowych.

O firmie

W 1998 roku Globema nawiązała partnerstwo z brytyjską firmą Smallworld, przejętą w 2000 roku przez koncern General Electric. Utrzymaliśmy i rozwinęliśmy to partnerstwo i szybko uzyskaliśmy status Business Partnera firmy GE Energy, działając jako jedyny Value Added Reseller oprogramowania Smallworld w Polsce. Niebawem zaczęliśmy też budować własne, autorskie rozwiązania, początkowo na platformie GE Smallworld.  Na przestrzeni lat nawiązaliśmy partnerstwa strategiczne m.in. z Google, Microsoft czy Safe Software. Będąc firmą tworzącą i sprzedającą oprogramowanie szczególnie istotna dla nas była współpraca z PIIT w zakresie prawnego obrotu programami komputerowymi, w tym zagadnienia podatku VAT od licencji czy podatku „u źródła”. W 2012 roku Globema uzyskała status Centrum Badawczo-Rozwojowego i prowadzi innowacyjne projekty m.in. w obszarze energetyki, odnawialnych źródeł energii oraz transportu i logistyki, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Dzisiaj Globema to wiodący dostawca specjalizowanych rozwiązań geoprzestrzennych oraz produktów i usług IT przede wszystkim dla przedsiębiorstw z branży telekomunikacyjnej, energetycznej i ciepłowniczej, ale też wielu innych (m.in. z sektorów: e-commerce, transport i logistyka, retail, finanse, ubezpieczenia). Z naszych rozwiązań i usług skorzystało ponad 800 firm i instytucji z całego świata. Dostarczamy rozwiązania IT z zakresu: zarządzania majątkiem sieciowym i pracownikami w terenie, profesjonalnego zastosowania map, integracji systemów, analiz metodami AI/ML oraz szeroko pojętej digitalizacji.  I tu znów bardzo cenna okazała się współpraca z Izbą, a w szczególności z Komitetem Smart, który współtworzyliśmy.

Marek Maniecki, Globema

Więcej informacji o działalności Globemy na stronie


30 lat PIIT – tworzymy cyfrową przyszłość