image

W imieniu Kancelarii Traple Konarski Podrecki, Członka PIIT, zapraszamy na bezpłatne webinarium pt. „Sztuczna inteligencja a prawo – jak bezpiecznie wdrażać systemy Al w organizacjach.”, które odbędzie się 2 lipca 2024 r. w godz. 10:00 – 11:30 w formule hybrydowej.

Wśród zagadnień, jakie dla Państwa omówimy będą:
🔹 Jakie obowiązki dotyczą korzystających z systemów AI na podstawie AI Act?
🔹 Z korzystania z których systemów AI należy zrezygnować z uwagi na treść AI Act?
🔹 W jakich przypadkach dane osobowe mogą być przetwarzane w systemach AI i jakie ryzyka się z tym wiążą?
🔹 Jakie obowiązki wynikające z RODO należy spełnić przy wykorzystywaniu systemów AI w ramach organizacji?
🔹 Jak prawo reguluje wykorzystanie AI przez instytucje finansowe?
🔹 Czy AI będzie wspierać instytucje finansowe w wykonywaniu obowiązków regulacyjnych?
🔹 Czy korzystanie z cudzej twórczości na potrzeby trenowania modeli AI jest legalne?
🔹 Czy korzystanie z wytworów narzędzi AI generuje ryzyko naruszenia praw autorskich innych osób?
🔹 Jak w praktyce zgodnie z prawem wdrażać systemy AI?
🔹 Jakie dokumenty należy wprowadzić, jakie dokumenty i umowy wymagają aktualizacji?

Rejestracja


Prowadzący:

Zapraszamy!