image

W ramach cyklu „Śniadania PIIT” odbyło się spotkanie z Panem Jackiem Oko, Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, podczas którego rozmawiano o aktualnych tematach rynku telekomunikacyjnego. Przedmiotem dyskusji były m.in. kwestie związane z dystrybucją częstotliwości, modele współinwestowania operatorów oraz możliwości wspierania inwestycji mobilnych ze środków publicznych na terenach białych plam i słabo zurbanizowanych.