image

25 października 2016 r. Izba zorganizowała Spotkanie z cyklu Śniadanie PIIT  z udziałem Gościa Honorowego Ministra Piotra Woźnego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. 

W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci zarządów firm teleinformatycznych – Członków Izby oraz Członkowie Zarządu PIIT.

Podczas spotkania Minister Woźny przedstawił:

  • stan aktualnych prac Ministerstwa Cyfryzacji dotyczących Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
  • wizję Ministerstwa w zakresie efektów, jakie chce uzyskać za środki wydatkowane w ramach POPC z uwzględnieniem poszczególnych osi priorytetowych,
  • plany współpracy z innymi resortami mającymi na celu podniesienie poziomu edukacji cyfrowej,
  • działania mające na celu likwidację zjawiska „silosów” we współpracy między ośrodkami IT urzędów,

oraz zrelacjonował działania Ministerstwa w obszarze ponownego użycia rozwiązań, które z sukcesem mogą być wykorzystywane przez inne jednostki administracji publicznej.

Kluczowa dla nas była możliwość poznania oczekiwań, co do współpracy Ministerstwa z naszą Izbą.

25.10.2016