image

„Ważne i potrzebne dla nas w Europarlamencie  jest to, aby zwracali się do nas ludzie z dużym doświadczeniem w branży. Ten głos może w efekcie liczyć się, jako stanowisko całej UE, a dla Waszego środowiska to doskonałe pole do wyrażenia swojej opinii. Będzie ona jasnym wyartykułowaniem naszych interesów” –  powiedział Michał Boni.

27 stycznia  2017 r . odbyło się kolejne spotkanie pod hasłem Śniadanie PIIT. Gościem Honorowym był Michał Boni, poseł do Parlamentu Europejskiego.  W spotkaniu uczestniczyli Członkowie Izby wraz z Zarządem i Radą PIIT.
Podczas spotkania rozmawiano o aktualnych sprawach dla całej branży teleinformatycznej, zarówno na krajowym jak i europejskim rynku, wśród nich:

  • Kodeks Łączności Elektronicznej (omówienie rozwiązań zaproponowanych w projekcie, które wzmacniają konkurencyjność europejskiego sektora telko oraz rozwiązań, które zapewnią równe zasady prowadzenia działalności dla wszystkich graczy cyfrowej gospodarki),
  • potencjał Big Data Economy – w kontekście uregulowań ePrivacy Directive, Rozporządzenia GDRP,
  • PEM jako istotna bariera dla równego rozwoju jednolitego rynku  (bariera dla rozwoju sieci i przyszłości 5G w Polsce),
  • roaming,
  • obecne i planowane regulacje unijne w kontekście konkurowania przedsiębiorstw unijnych z firmami spoza UE, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów zw. z ochroną praw konsumenta oraz praw autorskich i pokrewnych (rozporządzenie dot. zakazu geoblokowania, rozporządzenie „portability”; dyrektywa dot. niektórych aspektów umów na sprzedaż treści cyfrowych; dyrektywa audiowizualna, dyrektywa e-privacy),
  • przenoszenie danych pomiędzy Państwami UE i poza UE.

Podczas dyskusji członkowie Izby uznali za konieczne podtrzymywanie wzajemnych kontaktów roboczych, dzięki którym na bieżąco można będzie monitorować postęp prac dotyczących regulacji unijnych w dziedzinie teleinformatycznej. 

„Kluczowa dla nas jest możliwość poznania oczekiwań Pana Posła, co do możliwych form współpracy Parlamentu Europejskiego z największa Izbą  zrzeszającą firmy przemysłu teleinformatycznego, jaką jest PIIT. Ten rok będzie w obszarach legislacji europejskiej przełomowym dla branży” – powiedział Ireneusz Piecuch, prezes PIIT.

Wymiana informacji, ich szybka weryfikacja oraz możliwość przedstawienia stanowiska branży, na etapie ustaleń roboczych i konsultacji, wprowadza do pracy Izby jakość, z której bez wątpienia skorzysta polski biznes.

27.01.2017