image

W dniu 24 października 2018 r. spotkaliśmy się z Panem Krzysztofem Dyki, Wiceprezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ds. IT, a także Panem Włodzimierzem Owczarczykiem, Dyrektorem Rozwoju Usług IT ZUS.

Podczas spotkania poruszane zostały kwestie związane ze szczegółami najbliższych działań w zakresie infrastruktury i oprogramowania SPSS pozostałych po projekcie hurtowni danych. Dyskutowano również na temat efektów pierwszego cyklu warsztatów PIIT i ZUS oraz możliwości kontynuowania współpracy w tej formule.

24.10.2018