image

Branża telekomunikacyjna w ostatnich trzydziestu latach zmieniła się diametralnie. To czas ogromnej transformacji, rozwoju i nowoczesnych technologii począwszy od rozwoju telefonii mobilnej, upowszechnieniu dostępu do Internetu czy mediów społecznościowych. Z okazji 30-lecia Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji we współpracy z IDC Polska powstał raport pt. „Trendy w branży teleinformatycznej”, którego część poświęcona jest trendom światowym i trendom w Polsce w obszarze telekomunikacji.

We współczesnym świecie nie ma chyba żadnego aspektu naszego życia i działalności biznesowej, którego nie dotyczyłaby szeroko rozumiana transformacja cyfrowa. Cyfryzacja i nowoczesna telekomunikacja sprawiła, że poszczególne kraje i kontynenty są ze sobą jeszcze bardziej połączone, umożliwiając tym samym inwestycje na ogromną skalę. Coraz mniejsze znaczenie ma także spojrzenie na rozwój technologiczny tylko przez pryzmat wzrostu gospodarczego, a coraz bardziej liczy się zrównoważony rozwój oraz zrównoważona i odpowiedzialna cyfryzacja. Należy jednak podkreślić, że transformacja cyfrowa to dynamiczny proces, który w ostatnich latach stał się ogromnym wyzwaniem dla wielu przedsiębiorstw i organizacji.

Jakie wnioski i opinie płyną z raportu PIIT?

Eksperci wskazują, że dominującą obecnie generacją sieci komórkowych jest 4G, a standardem komunikacji radiowej jest tzw. LTE. Pierwsze sieci LTE uruchomiono już w 2009 roku, a Polska była jednym z pionierów rozwoju LTE na świecie. Jak wynika z raportu na koniec czerwca 2023 r. łącznie 816 operatorów uruchomiło komercyjnie publiczne sieci LTE oferujący mobilny i stacjonarny dostęp do sieci komórkowych czwartej generacji.

Mimo dominacji standardu LTE w sieciach komórkowych, widać rosnącą liczbę komercyjnie uruchomionych sieci 5G. Na koniec czerwca 2023 r. aż 535 operatorów inwestuje już w rozwój sieci 5G na świecie poprzez testy i pilotaże, refarming dotychczas posiadanych lub pozyskiwanie odpowiednich nowych zakresów częstotliwości i uruchamia sieci w standardzie radiowym New Radio (NR). W 102 krajach 48% z nich uruchomiło komercyjnie sieci 5G.  Gdyby spojrzeć na liderów 5G, to można śmiało powiedzieć, że są nim kraje azjatyckie oraz Stany Zjednoczone. W wyścigu 5G europejscy operatorzy nie zapewniają obecnie takiego samego pokrycia siecią w tej technologii. Dynamiczny rozwój sieci 4G i 5G na świecie powoduje, że stare technologie sukcesywnie są wyłączane. Do końca czerwca 2023 r. 149 operatorów w 77 krajach zakończyło, planuje lub jest w trakcie wyłączania sieci 2G  i 3G.

Niezwykle ważną kwestią jest sieć 5G, która dzięki swoim cechom, takim jak wysoka prędkość transferu, niskie opóźnienia, czy możliwość obsługi nawet miliona urządzeń na kilometr kwadratowy, nie tylko zapewnia coraz lepszą jakość obecne świadczonych usług, ale otwiera przed nami zupełnie nowe możliwości, szczególnie w obszarze biznesu. W tym kontekście cieszy, że w końcu doczekaliśmy się w Polsce aukcji częstotliwości, które pozwolą na lepsze wykorzystanie tego rozwiązania. Technologie i rozwój biznesu to jednak nie tylko szanse, ale i wiele wyzwań. Wśród tych największych, z którymi mierzy się nasza branża i cała gospodarka, są zmiany klimatu. Już 69% Polaków zgadza się, że obecny stan naszej planety wymaga natychmiastowych działań, a prawie 36% uważa, że biznes i korporacje powinny przeciwdziałać zmianom klimatycznym. To czyni nas trzecim najważniejszym w oczach opinii publicznej aktorem tych zmian, zaraz po rządach i politykach (53%) oraz po przemyśle energetycznym (46%). Co ważne branża ICT może być platformą do działań na rzecz klimatu dla innych sektorów pomagając w cyfryzacji różnych aspektów działalności – podkreśla Witold Drożdż Członek Zarządu ds. Strategii i Spraw Korporacyjnych  Orange Polska.

Zdaniem przedstawicieli firmy Polkomtel, technologia 5G w której oferowane są już masowo usługi, co oznacza, że dostarczamy je w technologii o znacznie większej efektywności energetycznej a także budowa pozycji na rynku produkcji czystej energii, w szczególności ze słońca, wiatru, biomasy i termicznej obróbki odpadów oraz budowa pełnego łańcucha wartości gospodarki wodorowej, przyniosą realne korzyści społeczne w postaci redukcji emisji gazów cieplarnianych. To także jeden z trendów, który czekać będzie w przyszłości tę branżę.

Wierzymy, że inwestycje w rozwój czystych, odnawialnych źródeł energii stanowią realizację idei ESG (Environmental, Social, Governance) w praktyce i mogą przynieść naszym interesariuszom oraz lokalnemu społeczeństwu realne korzyści zarówno ekonomiczne, jak i społeczne, w szczególności w postaci redukcji emisji gazów cieplarnianych. Uważamy, że transformacja energetyczna Polski w kierunku czystej, zero i niskoemisyjnej energii stanowi doskonały moment na wejście na ten perspektywiczny rynek nowych graczy i stwarza nowe możliwości rozwoju. To także ważny element rozwoju polskiej gospodarki. – wskazuje Mirosław Śmiałek, Zastępca Dyrektora ds. Regulacji i Współpracy Międzyoperatorskiej, Polkomtel.

Wszystkie drogi prowadzą do światłowodu

Historycznie szereg technologii stacjonarnych pozwalało na łączenie się z siecią internet. Początkowo większość konsumentów korzystało z tradycyjnych łączy miedzianych oferowanych przez operatorów telekomunikacyjnych, jednak z czasem operatorzy kablowi (CATV) zaczęli oferować dostęp do internetu wraz z telefonią i telewizją.

Jak wskazują autorzy raportu prognozuje się, że na świecie rok 2023 będzie pierwszym rokiem, kiedy więcej połączeń realizowanych będzie poprzez światłowód niż prze sieć miedzianą. Warto przy tym dodać, że w Polsce w 2022 roku więcej klientów korzystało z łączy FTTH (38,3%) niż z jakiejkolwiek innej technologii (CATV – 32,5%).

daniem autorów raportu najważniejszym wyzwaniem będzie właśnie postępująca transformacja cyfrowa w oparciu o te najnowsze technologie, takie jak sieć 5G czy światłowód. Eksperci w raporcie PIIT wskazują, że to właśnie inwestycje światłowodowe będą jednym z ważniejszych trendów tym obszarze i będzie to inwestycja w technologię przyszłości, która w Polsce służyć będzie przez kolejne dziesięciolecia.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem

Partnerzy: