image

W dzisiejszym świecie zmiany, które towarzyszą wielu procesom gospodarczym, a także rozwojowi cywilizacyjnemu sprawiają, że technologie informatyczne odgrywają wręcz kluczową rolę w transformacji organizacji. Bez ich wsparcia trudno dziś wyobrazić sobie nowoczesny i konkurencyjny biznes. Potrzeba cyfrowej transformacji, a także wyzwania, jakie się z tym wiążą dotyczą zdecydowanej większości przedsiębiorstw.

Jakie są najważniejsze trendy technologiczne, które wpłyną na rozwój współczesnych przedsiębiorstw?

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji z okazji 30-lecia swojej działalności przygotowała we współpracy z IDC Polska raport pt. „Trendy w branży teleinformatycznej”, w którym eksperci wskazują m.in. najważniejsze wyzwania w kontekście transformacji organizacji i działania nowoczesnych technologii.

Internet Rzeczy. Rozwiązania dla biznesu szyte na miarę

Według raportu „IDC Worldwide Semiannual Internet of Things Spending Guide”, wartość sprzedaży wszystkich komponentów rozwiązań IoT osiągnęła w 2022 roku wartość 208 mld dolarów, a jej dwucyfrowy poziom wzrostu utrzyma się aż do 2026 r.

Jak wskazują eksperci w raporcie, na rynku IoT można zauważyć pewien podział geograficzny na wschód – zachód. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) to w dalszym ciągu stosunkowo niewielka część rynku, o wartości tylko 11,4 mld dolarów w 2021 roku. Przed wybuchem wojny w Ukrainie, prognozowano szybsze poziomy wzrostu niż w Europie Zachodniej, co odzwierciedlałoby naturalny proces zmniejszania się luki technologicznej między tymi regionami. Zmiana sytuacji geopolitycznej sprawiła, że ta obecna dynamika wzrostu dla CEE jest nawet nieznacznie niższa niż dla Europy Zachodniej. W naszej części Europy najszybciej rozwija się rynek węgierski, polski i rumuński.

Najbardziej istotnym i najszybciej rosnącym komponentem rynku IoT w Europie są usługi. Potwierdza to poziom komplikacji technologicznych i rynkową potrzebę rozwiązań szytych na miarę. Coraz częściej użytkownicy potrzebują partnera do implementacji całej strategii transformacji cyfrowej, w której inwestycja w warstwę IoT jest tylko jednym z wielu etapów. Wdrożenie tej technologii niesie za sobą wiele możliwości, ale także szereg wyzwań, z którymi firmy będą musiały się zmierzyć.

Internet Rzeczy to niewątpliwie przyszłość. Kluczowym elementem tej wizji przyszłości opartej na Internecie Rzeczy (IoT) jest zwiększona interoperacyjność umożliwiająca konsumentom łączenie ze sobą większej liczby urządzeń – niezależnie od tego, czy są to urządzenia Samsung, czy marki partnerskiej. Wprowadzając nowe sposoby pozwalające użytkownikom łączenie niemal wszystkich urządzeń znajdujących się w gospodarstwie domowym, pojawiające się nowe produkty i usługi umożliwiają budowę inteligentnych domów, ulic czy miast. Musimy jednak pamiętać, że wraz z rozwojem tej technologii pojawią się także nowe wyzwania. Dziś poprzez sieć komunikuje się więcej urządzeń niż kiedykolwiek wcześniej, dlatego aspektem krytycznym jest zaadresowanie obszarów dotyczących bezpieczeństwa i prywatności, tak by każdy użytkownik miał gwarancję, że jego dane nie zostaną skradzione. – wskazuje Tomasz Chomicki, Dyrektor do spraw rozwoju biznesu w Samsung Electronics Polska.

Chmura obliczeniowa siłą współczesnych organizacji  

W ciągu ostatnich kilku lat chmura obliczeniowa stała się siłą, która w znacznym stopniu wpływa na transformacje operacji biznesowych. Jeszcze dziesięć lat temu chmura obliczeniowa była postrzegana przede wszystkim jako nowatorska koncepcja, obiecująca zdalne przechowywanie danych i skalowanie mocy obliczeniowej. Jednak wraz z intensyfikacją cyfryzacji i gwałtownym wzrostem ilości danych, firmy zaczęły dostrzegać ogromny potencjał technologii chmury do zrewolucjonizowania swoich działań.

Rozwijające się przedsiębiorstwa postrzegają chmurę przede wszystkim jako platformę technologiczną, która wspiera rozwój ich działalności. Według badania „IDC Multicloud” 40,3 proc. europejskich organizacji korzystających z chmury lub planujących jej użycie twierdzi, że pomaga to zmniejszyć koszty, podczas gdy tyle samo firm uważa, że chmura pomaga w modernizacji aplikacji.

Jak wskazują eksperci w raporcie PIIT, organizacje dążą do zwiększenia produktywności biznesowej i IT, umożliwienia pracy zdalnej i hybrydowej, poprawy doświadczenia klienta oraz zwiększenia lojalności klientów. Chmura postrzegana jest więc również jako narzędzie redukujące ryzyko związane z bezpieczeństwem danych oraz umożliwiające spełnienie wymogów regulacyjnych.

Z perspektywy biznesu chmura obliczeniowa jest niewątpliwie ważnym czynnikiem rozwoju przedsiębiorstw. Może nie tylko zapewnić dostęp do setek zaawansowanych i właściwie gotowych do użycia usług, ale również ciągle wprowadza nowe i usprawnia dostępne rozwiązania. Wszystko to sprawia, że zmienia się rola chmury oraz samej technologii w biznesie. Do niedawna rozwiązania IT służyły np. do wsparcia procesów biznesowych i zapewnienia zasobów niezbędnych do ich realizacji. Dziś ta sytuacja jest zupełnie inna, bo sama chmura i technologia w niej zawarta mogą być elementem core biznesu i zarazem fundamentem świadczonej usługi – podkreśla Marcin Lebiecki, Wiceprezes Zarządu Asseco Cloud.  

Nie ma wątpliwości, że technologiczne trendy przyszłości, takie jak chmura obliczeniowa czy Internet Rzeczy w znaczący sposób przyczynią się do rozwoju przedsiębiorstw. Przed nami jednak najważniejsze zadanie na kolejne lata, jakim jest efektywne, a czasem wręcz innowacyjne wykorzystanie tych nowoczesnych technologii.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Raportu