image

Sektorowa Rady ds. Kompetencji – Informatyka oraz Sektorowa Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo zaprasza na cykl konferencji Sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, innowacje technologiczne. Wyzwania dla rozwoju kompetencji. Konferencje odbywają się wyłącznie w trybie stacjonarnym, liczba miejsc ograniczona.

Najbliższe spotkania odbędą się w Jarosławiu – 18-19 września i Łodzi – 22-23 września.

Celem każdej z konferencji będzie wsparcie modelu współpracy regionalnego środowiska naukowego z firmami technologicznymi, przedstawienie propozycji zmian w programach kształcenia, uwzględniających rozwój technologiczny oraz potrzeby dynamicznego rynku pracy, wymiana doświadczeń i transfer najlepszych praktyk pomiędzy sektorem edukacji formalnej i poza formalnej czy przedsiębiorcami i instytucjami. Istotna jest także poprawa współpracy i zbudowanie partnerstwa pomiędzy podmiotami kształtującymi rynek pracy, możliwa dzięki identyfikacji potrzeb kompetencyjnych poszczególnych grup specjalistów z obszarów informatyki, telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa.

Udział w konferencjach jest bezpłatny.

Rejestracja

Konferencje realizowane są w ramach prowadzonych przez partnerstwo Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji projektów „Utworzenie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji Sektora IT” oraz „Utworzenie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo”, które współfinansowane są przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.