image

16 grudnia 2016 r. podczas Konferencji zorganizowanej przez Urząd Ochrony Danych Osobowych (d. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) i PIIT pt. „Ochrona danych osobowych – wyzwania dla sektora teleinformatycznego w perspektywie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych” Minister Edyta Bielak-Jooma i Prezes PIIT Ireneusz Piecuch podpisali porozumienie o współpracy miedzy UODO (d. GIODO) a PIIT.

Główne cele Porozumienia to wspólne działania na rzecz podnoszenia poziomu ochrony danych osobowych w działalności teleinformatycznej, w szczególności w celu właściwego stosowania przepisów rozporządzenia PE i Rady UE ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz tworzenia kodeksu postepowania w zakresie ochrony danych osobowych w działalności teleinformatycznej.