image

PIIT angażuje się w działania podejmowane na rzecz edukacji cyfrowej osób starszych. Z inicjatywy minister ds. polityki senioralnej Marzeny Okły-Drewnowicz odbyło się „Śniadanie z biznesem” poświęcone przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu seniorów, w którym udział wzięła Marta Brzoza, Wiceprezeska Zarządu PIIT.

Podczas pierwszego z cyklu spotkań Pani Minister wskazała najważniejsze projekty oraz zadania mające na celu poprawienie polityki senioralnej oraz sytuacji seniorów, także w kontekście edukacji cyfrowej.

  • Wprowadzenie tzw. bonu senioralnego, którego celem jest przede wszystkim finansowanie usług zdrowotnych i pielęgnacyjnych.
  • Powołanie „koordynatorów” w każdej gminie.
  • Połączenie sił i doświadczeń rynkowych przedstawicieli sektora prywatnego oraz administracji publicznej.

Wśród planowanych działań, w których organizacje zaproszone na spotkanie mogą wesprzeć działania rządu, znalazły się m.in.  stworzenie wykazu dobrych praktyk w obszarze wsparcia dla seniorów oraz bazy kontaktów organizacji, które angażują się w politykę senioralną. Dużą uwagę poświęcono również edukacji informatycznej.

Zgodnie z zapowiedziami, wspólne działania rządu oraz przedstawicieli sektora prywatnego będą odbywać się w modelu współpracy bazującym na porozumieniach.

„PIIT aktywnie wspiera działania na rzecz edukacji cyfrowej seniorów, m.in. od listopada 2023 roku jesteśmy członkiem Koalicji Cyfrowi Seniorzy, której celem jest m.in.  zbudowanie platformy edukacyjnej dla seniorów.  Absolutnie popieramy wyniesienie kwestii polityki senioralnej na poziom ministerialny. Zdobywanie umiejętności ułatwiających funkcjonowanie w świecie cyfrowym, jest dziś niezbędne nie tylko ze względów edukacyjnych czy biznesowych, ale także dla uniknięcia samotności, budowania porozumienia między pokoleniami
i rozwoju społeczności lokalnych. Kwestie dostępności, dostosowywania usług i produktów do indywidualnych potrzeb, są istotne
dla naszych Członków, dlatego takie inicjatywy zawsze znajdą poparcie Izby” powiedziała M. Brzoza, Wiceprezeska PIIT