image

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji została sygnatariuszem listu intencyjnego mającego na celu stworzenie kodeksu postępowania dla sektora ochrony zdrowia.

Kodeks stanie się elementem systemu prawnego ochrony danych osobowych w Polsce, częścią ram prawnych wprowadzanych przez Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych.

Jesteśmy przekonani, że informatyzacja sektora ochrony zdrowia stwarza ogromną szansę na lepszą i szybszą działalność podmiotów leczniczych, ale przede wszystkim działa na rzecz pacjentów.

Porozumienie, które podpisaliśmy łączy ze sobą we wspólnym celu podmioty publiczne i prywatne, sektor publiczny i federacje pacjentów, a także przedsiębiorców działających w sektorze.

26.07.2017