image

10 kwietnia odbyło się spotkanie robocze członków PIIT z Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych Panem Hubertem Nowakiem.
Przedmiotem dyskusji były m.in. kwestie:

  • nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP);
  • planowanych zmian legislacyjnych;
  • rekomendacji dotyczących zamówień publicznych na systemy informatyczne.